Xin lỗi các thành viên vì liên kết bị ngắt đến bản xây dựng Windows của OpenOffice.org Việt, và tôi không thay đáp ứng trước.

Liên kết hoạt động (tôi cũng tải xuống):

ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/ OOG680_m5/Build-1/OOo_2.3.0_070911_Win32Intel_install_vi.exe

Xem sự khác biệt "m5" và "070911" trong liên kết vì đây là bản xây dựng mới tạo và tải lên.

Bản xây dựng « máy nhân bản » được cung cấp cho những người dùng không được phép tải về tập tin .exe, nhưng tôi cần phải tải về rồi tải lên mỗi lần: đôi khi tôi không có đủ băng thông nên bản xây dựng này không phải hiện thời. (Tôi đang tải về phiên bản m5 và sẽ tải lên sau.) « Máy nhân bản 2 » là phiên bản cũ ổn định OpenOffice.org 2.1.

Tôi sẽ cũng cập nhật trang Tải Về với các liên kết m5.

(Ghi chú : nếu Trợ lý Cài đặt không hiển thị đúng ký tự tiếng Việt, tôi vẫn còn cố gắng giải quyết vấn đề này. Tôi sẽ thông báo ở đây.)

Chúc bạn thử vui vẻ. :)

On 11/09/2007, at 12:41 PM, Minh Ngọc Lê wrote:

Mình cũng bị giống bạn Dũng. 4 link tải cho windows đều bị lỗi, chỉ có cái
"máy nhân bản 2" làm việc. Nhà mình nối mạng FPT.

Vào ngày 11/09/2007, Ngo Hung Dung <[EMAIL PROTECTED]> viết:

Xin lỗi Clytie,
Hình như cả hai trang:

ftp://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/ OOG680_m4/Build-1/OOo_2.3.0_070907_Win32Intel_install_vi.exe

http://ftp.linux.cz/pub/localization/OpenOffice.org/devel/680/ OOG680_m4/Build-1/OOo_2.3.0_070907_Win32Intel_install_vi.exe
đều bị báo lỗi.

Không biết là do đường truyền của tôi hay là sao, để tôi xem lại

Thanks

2007/9/10, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]>:

Chào các bạn :)

OpenOffice.org Việt 2.3.0 RC2 sẵn sàng để thử nghiệm:

http://vi.openoffice.org/about-downloads.html

Xin hãy thông báo lỗi cho Bộ Theo dõi Vấn đề [1], cho
hộp thư chung <users@vi.openoffice.org>, hay cho tôi.

Chúc thử nghiệm vui nhé. ;)

Clytie

(vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa
phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN

[1] http://vi.openoffice.org/servlets/ProjectIssues
--
       *( | )*
        /---\
Tìm tha thứ người, hơn được người thứ tha
Tìm yêu mến người, hơn được người mến yêu

Ngô Hùng Dũng


from Clytie (vi-VN, Vietnamese free-software translation team / nhóm Việt hóa phần mềm tự do)
http://groups-beta.google.com/group/vi-VN


Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho