Dạ không phải như vậy bác Vũ ạ !

Tất cả mọi thành viên trong diễn đàn, ai cũng có một công việc riêng, một
nhu cầu mưu sinh cho bản thân mình, nhưng giữa mọi người trong cộn đồng
chúng ta có cùng chung một chí hướng, cùng nói chuyện, cùng trao đổi trong
cùng một lĩnh vực IT để từ đó dù có xa cách nhau về mặt địa lý, những cách
trở về không gian, thời gian. Nhưng giữa chúng ta đã hình thành một sợi dây
liên kết giữa mọi người để hình thành một "nhịp cầu giao cảm" trên
mạng, cùng chung một cộng đồng mã nguồn mở, ai có ý tưởng, ai có giải pháp
gì hay thiết thực cho công việc dùng oOo thì mình cùng public lên diễn đàn
cho nhiều người cùng tham khảo.

Xuất phát từ những ý nghĩ như trên, em xin mọi người trong cộng đồng hãy
hiểu cho em. Em không hoàn toàn có ý nghĩ là tự sắp xếp cho mình vào một
cương vị nào cả !!!! Tất cả đều chỉ là "nhiệt huyết IT"

Xin mọi người hiểu cho em !!!


Vào ngày 25/02/2009, Vu Do Quynh <vu.do.qu...@auf.org> viết:
>
> Nguyen Van Cong a écrit :
> > Sao Bác Hưng lại nói vậy !!!
> > Đây là diễn đàn của chung một cộng đồng mà, có gì thì mình cùng chung tay
> > tháo gỡ những khó khăn từ phía người dùng mà, đây đâu phải là nhiệm vụ
> cho
> > riêng một ai !!
> >
> > Phần của em thì em xin nhận trách nhiệm là tiếp thu các ý kiến từ phía
> người
> > dùng sau đó em chuyển tải lại cho cả nhà trong cộng đồng đề mình cùng
> nhau
> > tháo gỡ !!!
>
>
> Vâng, ý của a. Hưng là đề nghị anh Công "đảm nhiệm" trách nhiệm trả lời
> (cùng với các người khác trong hộp thư chung) cho các câu hỏi có thể
> được gửi đến hộo thư chung us...@vi.openoffice.org.
>
> Và hình như anh Công gần như đã tự sắp xếp vào "vị trí" đó phải không ;-)
> --
> M. VU DO Quynh
> AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
> Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
> Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
> Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
> http://www.vn.refer.org/vietnam/
>
>
> ---------------------------------------------------------------------
> To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
> For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org
>
>

Trả lời cho