Bản thân em cũng không biết gì về OO.o, nhưng em sẽ cố tìm cách giải
quyết thông qua Google hoặc cùng lắm hỏi trên hộp thư chung chính của
Sun. :)

2009/2/23 Nguyen Van Cong <vancon...@gmail.com>:
> Em cũng chưa tìm ra được cách giải quyết !!!
> mong mọi người cùng chung sức !!!
>
>
> Vào ngày 23/02/2009, Vu Phan Gia <phangi...@gmail.com> viết:
>>
>> Lỗi về bảng ở đầu văn bản thì tui cũng bị. Vậy là sao?
>>
>> 2009/2/22 Nguyen Van Cong <vancon...@gmail.com>
>>
>> > Chào cả nhà !!!
>> >
>> > Từ một nội dung về việc xây dựng diễn đàn mà cả nhà chúng ta đã xây dựng
>> và
>> > đóng góp nhiều ý kiến.
>> > Em rất mong là cả nhà chúng ta cố gắng xây dựng một diễn đàn thật tốt để
>> > kịp thời đáp ứng được yêu cầu từ phía người sử dụng.
>> > Theo ý kiến đề xuất của bác Hưng thì từ nay về sau em sẽ có trách nhiệm
>> > tiếp thu những ý kiến thắc mắc từ phía người dùng để chuyển tải đến cả
>> nhà,
>> > mong cả nhà cùng nhau giải đáp để thật sự phục vụ tốt đến mọi người dùng.
>> >
>> >
>> >
>> > Hôm nay đã là tuần thứ 2 em tiến hành tập huấn cho người dùng cấp xã,
>> > phường.
>> > Hai câu hỏi hỏi mà tất cả mọi người dùng thắc mắc mà em thu nhận được đó
>> là
>> > :
>> >
>> > 1/ Việc chèn một bảng vào trong đầu trang (trên cùng) của một tài liệu
>> thì
>> > việc đánh dấu chọn (Ctrl+A) toàn bộ tài liệu sẽ không thực hiện được.
>> Việc
>> > đánh dấu chọn chỉ thực hiện trên bảng (có file kèm theo).
>> >
>> > 2/ Việc thêm vào các phím tắc tương tự như MS Word chưa thực hiện được,
>> > chẳng hạn:
>> > + Đặc chế tổ hợp phím Shift + F3 để chuyển từ kiểu chữ thường sang kiểu
>> chữ
>> > hoa và ngược lại ?
>> > + Trong môi trường oOo việc chuyển từ kiểu chữ thường sang kiểu chữ hoa
>> thì
>> > thực hiện được nhưng việc chuyển kiểu chữ hoa sang kiểu chữ thường thì
>> không
>> > thực hiện được ?
>> >
>> >
>> > Trên đây là 2 câu hỏi em mới tiếp thu được từ phía người dùng, kính mong
>> > các thành viên trong đại gia đình giải đáp để em sớm có câu trả lời đến
>> > người dùng.
>> >
>> > Trân trọng kính chào !!!
>> >
>> >
>> >
>> > ---------------------------------------------------------------------
>> > To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
>> > For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org
>> >
>>
>>
>>
>> --
>> Phan Gia Anh Vu, EdD.
>> Dean of Faculty of Pedagogy
>> University of Dalat
>> 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
>> Vietnam www.dlu.edu.vn
>> Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn
>>
>-- 
:(){ :|:& };:

Trả lời cho