Jag tycker också att det är olyckligt att det har varit dålig
kommunikation från styrelsen så här långt. Jag kan som konkret exempel
nämna att jag påtalat att styrelseprotokollen är något på den magra
sidan (på http://meta.wikimedia.org/wiki/Talk:Wikimedia_Sverige#Protokoll
), dock utan reaktion från någon.

Jag vill inte heller göra gällande att det är någon brist på
verksamhet från föreningens (styrelsens) sida, tvärt om verkar allt ha
flytigt på bra. Men jag tror att det finns en känsla av att WMS snabbt
blev ett projekt för några få utvalda som inte har särskillt mycket
med de olika projekten att göra. Det är visserligen bra med utåtriktad
verksamhet, men alla projekten måste också med på tåget (och då talar
jag inte bara om svenska wikipedia).

Vi måste börja visa att vi finns, inte bara utåt utan också internt,
för det är där den stora potentiella medlemsbasen finns.

Ett bra sätt att börja på är att på meta, via styrelseprotokoll,
berätta vad ni i styrelsen faktiskt talar om. Inte bara att ni talar.
Sedan måste det till verksamhet som wikimedianerna känner till och som
det finns chanser att hoppa på.

/Micke

Den 2007-12-10 skrev Lars Aronsson <[EMAIL PROTECTED]>:
> habj wrote:
>
> > Lars Aronsson har flera gånger försökt få igång en
> > Sverige-baserad förening utan att lyckas, [...] slängt ut
> > blänkare [...] "låtsas-förening" som kan ge Lars Aronsson en
> > möjlighehet att agera utåt i Wikipedias/Wikimedias namn. Är det
> > vad vi har, fast LA2 förstärkts med några krafter till? Om det
> > är vad vi kommer att ha även i fortsättningen vet inte jag om
> > jag kommer att vara intresserad av den här föreningen framöver.
>
> Jag har mycket svårt att läsa det här stycket som något annat än
> ett personangrepp, och det förvånar mig verkligen. Känner du dig
> motarbetad av mig? Har jag stått i vägen för dig eller någon
> annan? Råder det en konflikt mellan dig och mig, eller mellan mig
> och föreningen? Borde jag träda tillbaka och ta det lugnt, för
> att förhindra att du sätter ditt "hot" i verket om att bli mindre
> intresserad av föreningen? Visst det kan jag göra, säg bara till!
>
> Det är lite märkligt att jag ska behöva ursäkta min närvaro, men
> här är min alternativa historieskrivning:
>
> Föreningen har funnits i 7 veckor och har redan tryckt upp en
> broschyr, värvat 70 medlemmar och deltagit vid två konferenser:
> Internetdagarna i Stockholm och FSCONS i Göteborg. Broschyren
> utformades av Jan Ainali på basis av tre olika förslag, varav ett
> kom från mig. Jag var inte delaktig i någon av
> konferensmontrarna. Men på Internetdagarna (där montern sköttes
> av Anders Wennersten och Johan Schiff) blev jag inkallad som
> mottagare av "Stora IP-priset", så till allas förvåning dök jag
> upp på konferensen och stod en stund i montern. Till FSCONS blev
> jag övertalad av arrangören att hålla ett föredrag om Wikipedia,
> men detta var egentligen helt skilt från föreningens närvaro (i
> form av Lennart Guldbrandsson och Joakim Larsson) med utställning
> och mini-seminarium på samma konferens. Till båda montrarna hade
> vi behövt fler personer, och Tommy Kronkvist anmälde sig att
> hjälpa till vid Internetdagarna, men fick tyvärr förhinder.
>
> Om vi skulle lägga ner föreningen idag, så kan vi ändå skriva ett
> bokslut som vi faktiskt kan vara stolta över.
>
> Till skillnad från enmansshowen susning.nu, är detta faktiskt en
> förening med många engagerade individer, som arbetar tillsammans.
> Det stämmer att jag redan då efterlyste en förening. Eller
> rättare sagt, när någon ansåg att susning.nu borde ha varit en
> förening så svarade jag "jaha, bilda en förening då", men ingen
> tog något sådant initiativ.
>
> > Och sådant ni vet blir utfört... det är sånt som styrelsen gör,
> > för ingen annan går att lita på. Eller?
>
> Verkligen inte. Det betyder exakt vad jag skrev. Det vore dumt
> av oss att säga "visst, vi kommer" till arrangörerna av FSCONS om
> vi inte redan visste att någon kan ställa upp på plats. Vi har
> inte precis någon kö av folk som vill ta ledigt från jobbet för
> att stå i en monter och berätta om Wikipedia.
>
> Jag känner inte till något enda förslag som vi sagt nej till. Så
> hur kan du klaga på att styrelsen gör allt? Du vill ha uppgifter
> att utföra, men är det styrelsen som måste komma till dig med en
> arbetsorder, eller kan du även tänka dig att hitta på din egen
> arbetsuppgift? Finns det något som hindrar dig eller någon annan
> från att komma med förslag?
>
> Jag vet inte om du har lusten eller färdigheten att göra
> affischer, så jag kan ju inte beordra dig att göra en affisch.
> Det är du som måste anmäla att du vill göra en affisch. Eller en
> broschyr. Eller något annat, som föreningen har nytta av.
>
> Det finns massor av småkonferenser och kulturevenemang på olika
> orter, där vi skulle kunna vara med och visa upp oss, om det bara
> finns någon som ställer upp och är på plats. Än så länge är vår
> budget mycket tajt: Vi kan inte betala för monterutrymme och vi
> kan inte ens betala resor tvärs över landet. Internetdagarna
> klarade vi genom att Anders och Johan bor i Stockholm. FSCONS
> klarade vi genom att Lennart och Joakim bor i Göteborg, och min
> närvaro som talare betalades av konferensarrangören. I båda
> fallen fick vi monterutrymmet gratis.
>
> > I frågan huruvida detta är ett optimalt läge, förefaller
> > styrelsen ha delade åsikter. Ni får ta och välja väg, tror jag.
>
> Nej, jag ser inte att vi har något att ta ställning till. Vi kan
> inte sitta och uttala oss om "optimalt läge", för vad är det i så
> fall vi borde göra annorlunda? Arbetet i styrelsen och föreningen
> fungerar bra. Alla som hör av sig och vill arbeta, får något att
> utföra, både inom och utom styrelsen. Finns det någon som blivit
> motarbetad?
>
> > Förmodligen bör jag vänta med att ta flera initiativ tills jag
> > vet vad ni vill ha.
>
> Inte alls. Det handlar om vad du vill göra, inte vad vi vill ha.
>
>
> --
>  Lars Aronsson ([EMAIL PROTECTED])
>  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till