habj wrote:

> Lars Aronsson har flera gånger försökt få igång en 
> Sverige-baserad förening utan att lyckas, [...] slängt ut 
> blänkare [...] "låtsas-förening" som kan ge Lars Aronsson en 
> möjlighehet att agera utåt i Wikipedias/Wikimedias namn. Är det 
> vad vi har, fast LA2 förstärkts med några krafter till? Om det 
> är vad vi kommer att ha även i fortsättningen vet inte jag om 
> jag kommer att vara intresserad av den här föreningen framöver.

Jag har mycket svårt att läsa det här stycket som något annat än 
ett personangrepp, och det förvånar mig verkligen. Känner du dig 
motarbetad av mig? Har jag stått i vägen för dig eller någon 
annan? Råder det en konflikt mellan dig och mig, eller mellan mig 
och föreningen? Borde jag träda tillbaka och ta det lugnt, för 
att förhindra att du sätter ditt "hot" i verket om att bli mindre 
intresserad av föreningen? Visst det kan jag göra, säg bara till!

Det är lite märkligt att jag ska behöva ursäkta min närvaro, men 
här är min alternativa historieskrivning:

Föreningen har funnits i 7 veckor och har redan tryckt upp en 
broschyr, värvat 70 medlemmar och deltagit vid två konferenser: 
Internetdagarna i Stockholm och FSCONS i Göteborg. Broschyren 
utformades av Jan Ainali på basis av tre olika förslag, varav ett 
kom från mig. Jag var inte delaktig i någon av 
konferensmontrarna. Men på Internetdagarna (där montern sköttes 
av Anders Wennersten och Johan Schiff) blev jag inkallad som 
mottagare av "Stora IP-priset", så till allas förvåning dök jag 
upp på konferensen och stod en stund i montern. Till FSCONS blev 
jag övertalad av arrangören att hålla ett föredrag om Wikipedia, 
men detta var egentligen helt skilt från föreningens närvaro (i 
form av Lennart Guldbrandsson och Joakim Larsson) med utställning 
och mini-seminarium på samma konferens. Till båda montrarna hade 
vi behövt fler personer, och Tommy Kronkvist anmälde sig att 
hjälpa till vid Internetdagarna, men fick tyvärr förhinder.

Om vi skulle lägga ner föreningen idag, så kan vi ändå skriva ett 
bokslut som vi faktiskt kan vara stolta över.

Till skillnad från enmansshowen susning.nu, är detta faktiskt en 
förening med många engagerade individer, som arbetar tillsammans. 
Det stämmer att jag redan då efterlyste en förening. Eller 
rättare sagt, när någon ansåg att susning.nu borde ha varit en 
förening så svarade jag "jaha, bilda en förening då", men ingen 
tog något sådant initiativ.

> Och sådant ni vet blir utfört... det är sånt som styrelsen gör, 
> för ingen annan går att lita på. Eller?

Verkligen inte. Det betyder exakt vad jag skrev. Det vore dumt 
av oss att säga "visst, vi kommer" till arrangörerna av FSCONS om 
vi inte redan visste att någon kan ställa upp på plats. Vi har 
inte precis någon kö av folk som vill ta ledigt från jobbet för 
att stå i en monter och berätta om Wikipedia.

Jag känner inte till något enda förslag som vi sagt nej till. Så 
hur kan du klaga på att styrelsen gör allt? Du vill ha uppgifter 
att utföra, men är det styrelsen som måste komma till dig med en 
arbetsorder, eller kan du även tänka dig att hitta på din egen 
arbetsuppgift? Finns det något som hindrar dig eller någon annan 
från att komma med förslag?

Jag vet inte om du har lusten eller färdigheten att göra 
affischer, så jag kan ju inte beordra dig att göra en affisch.
Det är du som måste anmäla att du vill göra en affisch. Eller en 
broschyr. Eller något annat, som föreningen har nytta av.

Det finns massor av småkonferenser och kulturevenemang på olika 
orter, där vi skulle kunna vara med och visa upp oss, om det bara 
finns någon som ställer upp och är på plats. Än så länge är vår 
budget mycket tajt: Vi kan inte betala för monterutrymme och vi 
kan inte ens betala resor tvärs över landet. Internetdagarna 
klarade vi genom att Anders och Johan bor i Stockholm. FSCONS 
klarade vi genom att Lennart och Joakim bor i Göteborg, och min 
närvaro som talare betalades av konferensarrangören. I båda 
fallen fick vi monterutrymmet gratis.

> I frågan huruvida detta är ett optimalt läge, förefaller 
> styrelsen ha delade åsikter. Ni får ta och välja väg, tror jag.

Nej, jag ser inte att vi har något att ta ställning till. Vi kan 
inte sitta och uttala oss om "optimalt läge", för vad är det i så 
fall vi borde göra annorlunda? Arbetet i styrelsen och föreningen 
fungerar bra. Alla som hör av sig och vill arbeta, får något att 
utföra, både inom och utom styrelsen. Finns det någon som blivit 
motarbetad?

> Förmodligen bör jag vänta med att ta flera initiativ tills jag 
> vet vad ni vill ha.

Inte alls. Det handlar om vad du vill göra, inte vad vi vill ha.


-- 
 Lars Aronsson ([EMAIL PROTECTED])
 Aronsson Datateknik - http://aronsson.se

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till