Den 2007-12-10 skrev Lars Aronsson <[EMAIL PROTECTED]>:
>
> habj wrote:
>
> > göra någonting... tvärtom verkar ni ha hunnit med en hel massa
> > saker. Vad jag oroar mig för är hur det ska fungera på sikt, att
> > det är ni själva som gör allting. Jag är lite rädd att ni bygger
>
> Den insiktsfulle Johan Lindström Saxon skrev för snart hundra år
> sedan: "Understöd med din årsavgift alla de föreningar, som arbeta
> för de syften du intresserar dig för. Men plottra inte sönder dig
> och din tid med att springa på alla dess möten."
> http://runeberg.org/umganges/296.html
>
> Vi måste respektera att merparten av alla medlemmar i Wikimedia
> Sverige har resonerat just så.  De understödjer oss med 100 kronor
> per år, men deras vardag är full av andra sysslor.  Det vi kan
> begära (utan att vi nödvändigtvis blir åtlydda) är att de besöker
> årsmötet och att de läser nyhetsbrevet som sänds ut några gånger
> per år.


Absolut... de flesta medlemmar kommer att vara inaktiva. Så brukar det vara.

 Vid vår medverkan på Internetdagarna och FSCONS hade det funnits

> plats för fler volontärer som berättar om Wikipedia.  Men vi hade
> inte kunnat boka in föreningens närvaro och sedan själva stannat
> hemma i förhoppningen att någon annan skulle sköta det praktiska.
> Vi kan bara boka in sådana aktiviteter som vi vet blir utförda.
> Nyhetsbrevet och den här sändlistan är bra kanaler för att hålla
> sig informerad om vad som är på gång, eller för att tipsa om fler
> tillfällen då föreningen borde vara med och visa upp sig.
>
> Något jag hoppas att fler vill hjälpa till med är att utforma
> broschyrer och affischer.  Det behövs både pedagogiskt budskap i
> text och snygg grafik.  Och inte bara på svenska.  På FSCONS lärde
> vi oss att det finns många urdu-talande pakistanier som studerar
> på Chalmers.  Eftersom de befinner sig i Sverige, så ingår de i
> vår förenings målgrupp.  Vi har kanske inte pengar att trycka
> allting, men det kostar ju inget att skapa en PDF, så att den kan
> tryckas när det finns möjlighet.


Och sådant ni vet blir utfört... det är sånt som styrelsen gör, för ingen
annan går att lita på. Eller?

Föreningssverige är full av styrelser som gör allting själva, för att de
helt enkelt inte har lärt sig delegera.

Den här föreningen har följande historia.

Lars Aronsson har flera gånger försökt få igång en Sverige-baserad förening
utan att lyckas, förmodligen för att han inte själv varit beredd att dra i
arbetet. Han har slängt ut blänkare "ska vi inte starta en sådan här
förening" flera gånger, fått måttlig respons och sedan har det inte blivit
något. Att det är han som från början varit den som haft idéer, är helt
klart. Inför föreningens bildande framkastade jag tanken att det kanske inte
fanns tillräckligt med intresserade medlemmar för att utgöra bas för en
förening, däremot kanske det fanns bas för en "låtsas-förening" som kan ge
Lars Aronsson en möjlighehet att agera utåt i Wikipedias/Wikimedias namn. Är
det vad vi har, fast LA2 förstärkts med några krafter till? Om det är vad vi
kommer att ha även i fortsättningen  vet inte jag om jag kommer att vara
intresserad av den här föreningen framöver. .

I frågan huruvida detta är ett optimalt läge, förefaller styrelsen ha delade
åsikter.

Ni får ta och välja väg, tror jag.

Förmodligen bör jag vänta med att ta flera initiativ tills jag vet vad ni
vill ha.

/Hanna
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
http://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till