Instämmer inte

När vi som individer för en förfrågan är det en privat fråga. När det är en förfråga till föreningen, så bör dess mission Fri Kunskap till alla vara rättesnöret, det är också den visionen som gett oss vår finansiering som kommer från donationer från människor som tror på den visionen..

Det innebär enligt min mening att vi i varje fall/förfrågan till föreningen bör bedöma om mottagarna, åhörarna, är en lämplig målgrupp för vårt budskap Om den är så bör vi delta oberoende hur deltagarna kommit till platsen. Om vi är oroliga bli förknippade med en ev kommersiell aktör, så kan vi tydliggöra (går att göra på olika sätt) att vi aldrig tar betalt för att sprida vårt budskap (förutom omkostnader)

(vi har inte NC i vår licens heller...)
Anders


Harald Andersson skrev 2012-11-03 20:55:
Håller med Anna,

Om de som vill ha våra föredrag tar betalt av de som lyssnar skall vi få del av kakan, annars inte... Wikimedia skall inte sponsra andras förtjänster... Annars bör vi, som anna påpekade satsa på de som inte har råd att betala för sig, men har mycket att ge (ideella organisationer mm)

Eftersom du skrev om pedagoger, Jan, så postade jag det inlägget i gruppen "lärarnätverket" på facebook...

/
Harald

------------------------------------------------------------------------
From: anna.h.ba...@gmail.com
Date: Sat, 3 Nov 2012 18:10:24 +0100
To: wikimediase-l@lists.wikimedia.org
Subject: Re: [WikimediaSE-L] Föreläsningar och?==?iso-8859-1?Q? kommersialism

Hej,

Jag är ju partisk i den här frågan eftersom det har hänt att jag har hållit enstaka workshops om Wikipedia riktade till företag mot betalning. Föreningen vill uppnå målet att få folk att förstå hur Wikipedia fungerar så att dom kan bidra på ett konstruktivt sätt. Föreningen har begränsade resurser och kan inte åta sig alla förfrågningar. Ska föreningen då koncentrera sig på den målgrupp som vill lära sig och är beredda att betala för saken eller den målgrupp som vill lära sig men inte är beredda eller kan betala för sig? Min åsikt är att föreningen ska fokusera på dom som inte är beredda eller kan betala för sig eftersom den andra gruppen som kan betala för sig ändå kommer att få sitt behov tillgodosett genom sådana som tar betalt för att hålla föreläsningar i ämnet. Jag förutsätter här att dessa föreläsningar/workshops håller minst samma kvalitet som de som föreningen kan hålla.

Om föreningen ändå tänker hålla föreläsningar i sammanhang där arrangören tar betalt kan jag tycka att det kan vara rimligt att även föreningen tar betalt av arrangören. Men som sagt, låter man bli att åta sig föreläsningar i dessa sammanhang så finns det ändå personer som kommer att kunna presentera vad Wikipedia och systerprojekten handlar om på ett fullgott sätt mot betalning men utanför föreningen.

/Anna2012/11/2 Jan Ainali <j...@ainali.com <mailto:j...@ainali.com>>

  Ursprungligen postat som ett inlägg på Facebook:
  http://www.facebook.com/WikimediaSverige/posts/10151121460837876

  Det händer att vi blir inbjudna till att hålla föredrag och
  workshops där de som bjuder in tar betalt av deltagarna. Nu
  funderar vi på hur vi ska förhålla oss till det. På ett sätt känns
  det lite fel att någon ska snålskjuts på oss, men å andra sidan
  får vi ofta chans att tala inför en publik som är så pass
  intresserade av att höra oss så att de är beredda att betala för
  det och ofta sammanfaller de med vår målgrupp (t. ex. pedagoger),
  men som vi har haft svårt att få kontakt med själva. Är det rätt
  av oss att tacka ja till sådana tillfällen om vi ser att vi kan
  uppfylla föreningens syfte?

-- Jan Ainali

  Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv 
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

  http://se.wikimedia.org


  _______________________________________________
  WikimediaSE-L mailing list
  WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
  <mailto:WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org>
  https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
--

______________________________________

Anna Bauer
email: anna.h.ba...@gmail.com <mailto:anna.ba...@kreablo.se>
Cell: +46 (0)73 847 92 64
Skype: candidiabauer
______________________________________

_______________________________________________ WikimediaSE-L mailing list WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till