On 11/05/2012 10:30 AM, Sophie Österberg wrote:
Dock borde det självklart övervägas vilka nätverk/grupper som är viktiga och förenliga med våra mål.

Sedan jag lämnade styrelsen för WMSE i vintras har jag
i stället försökt fokusera på Projekt Runeberg och de
eventuella möjligheterna att finansiera bokscanning.
Men det problem jag ser, både för bokscanning och
för Wikipedia, är att nyttan är väldigt svår att mäta.

Båda är små mirakler som vi ger till världen, utan att
det finns någon beställare. Ingen kontrollerar om vi
levererar det som förväntas, eller kommer med
klagomål på vad som fattas. Därmed saknar vi styrsel
och vet inte vilka grupper som kan vara till nytta för
vårt fortsatta arbete.

I stället för att jaga läkare eller forskare som kan skriva
om sina expertområden i Wikipedia, borde vi kanske
prata med patienter och skolelever som har frågor
som Wikipedia (eller Projekt Runeberg) borde men
misslyckas besvara. Men min erfarenhet både från
WMSE och Projekt Runeberg är att den kontakten är
så gott som omöjlig att etablera. De stora användarna
av Wikipedia (skolelever och den nyfikna allmänheten)
är vad man i datorbranschen kallar "omogna beställare".
Även om de skulle ha någon önskan, så är den aldrig
formulerad så att den kan ligga till grund för ett projekt.

Det finns undantag. Rosenbergs handbok scannade jag
på förslag av Yger, som också har använt den som
källa i cirka 800 artiklar om socknar. Men detta undantag
försvinner i mängden av alla böcker som digitaliseras.

Det gör att både bokscanning och Wikipedia förblir
avantgardistiska konstprojekt, som finner sin nytta långt
i efterhand.

Ett typiskt exempel är Ada-skrivstugan inför vilken
åtminstone diskussionerna gick höga, och där man
som en självklarhet hänvisade till att det går 4 manliga
biografier på varje kvinnlig. Men att vi känner till det
talet beror på kategoriseringen av män och kvinnor
som genomfördes hösten 2008, alltså 4 år tidigare,
och som då inte hade någon beställare utan tvärt
om stötte på stort motstånd bland övriga wikipedianer.

Kommer det alltid att vara så här? Hur kan 50-åriga
kommunfullmäktige vara duktiga nog att beställa
asfaltering av gator, men fullkomligt sakna insikt i
skolbarnens behov av ett bra uppslagsverk på nätet?
Det kanske är Jan Björklunds krav på betyg som de
förstår? I så fall borde vi övertyga Jan Björklund om
att skolorna borde sätta betyg på Wikipedia.


--
  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
  Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/
  Följ Projekt Runeberg på https://www.facebook.com/ProjektRuneberg


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till