Jag håller med Anders,

Det viktigaste måste ju vara främjandet av vår vision och dessutom kan jag
i vissa fall uppleva det som oerhört tacksamt att kunna sprida kunskap till
vissa nätverk som då är samlade och organiserade av andra där vi endast går
in och 'levererar' kunskap om Wikipedia och hur de kan bidra. Vi kan
således komma i kontakt med människor och nätverk som vi kanske inte hade
kunnat göra annars genom att tacka ja till sådana event.

Dock borde det självklart övervägas vilka nätverk/grupper som är viktiga
och förenliga med våra mål.

/ Sophie.

Den 3 november 2012 21:31 skrev Anders Wennersten <m...@anderswennersten.se>
:

> Instämmer inte
>
> När vi som individer för en förfrågan är det en privat fråga. När det är
> en förfråga till föreningen, så bör dess mission Fri Kunskap till alla vara
> rättesnöret, det är också den visionen som gett oss vår finansiering som
> kommer från donationer från människor som tror på den visionen..
>
> Det innebär enligt min mening att vi i varje fall/förfrågan till
> föreningen bör bedöma om mottagarna, åhörarna, är en lämplig målgrupp för
> vårt budskap Om den är så bör vi delta oberoende hur deltagarna kommit
> till platsen. Om vi är oroliga bli förknippade med en ev kommersiell aktör,
> så kan vi tydliggöra (går att göra på olika sätt) att vi aldrig tar betalt
> för att sprida vårt budskap (förutom omkostnader)
>
> (vi har inte NC i vår licens heller...)
> Anders
>
>
> Harald Andersson skrev 2012-11-03 20:55:
>
> Håller med Anna,
>
> Om de som vill ha våra föredrag tar betalt av de som lyssnar skall vi få
> del av kakan, annars inte... Wikimedia skall inte sponsra andras
> förtjänster...
> Annars bör vi, som anna påpekade satsa på de som inte har råd att betala
> för sig, men har mycket att ge (ideella organisationer mm)
>
> Eftersom du skrev om pedagoger, Jan, så postade jag det inlägget i
> gruppen "lärarnätverket" på facebook...
>
> /
> Harald
>
> ------------------------------
> From: anna.h.ba...@gmail.com
> Date: Sat, 3 Nov 2012 18:10:24 +0100
> To: wikimediase-l@lists.wikimedia.org
> Subject: Re: [WikimediaSE-L] Föreläsningar och?==?iso-8859-1?Q?
> kommersialism
>
> Hej,
>
> Jag är ju partisk i den här frågan eftersom det har hänt att jag har
> hållit enstaka workshops om Wikipedia riktade till företag mot betalning.
> Föreningen vill uppnå målet att få folk att förstå hur Wikipedia fungerar
> så att dom kan bidra på ett konstruktivt sätt. Föreningen har begränsade
> resurser och kan inte åta sig alla förfrågningar. Ska föreningen då
> koncentrera sig på den målgrupp som vill lära sig och är beredda att betala
> för saken eller den målgrupp som vill lära sig men inte är beredda eller
> kan betala för sig? Min åsikt är att föreningen ska fokusera på
> dom som inte är beredda eller kan betala för sig eftersom den andra
> gruppen som kan betala för sig ändå kommer att få sitt behov tillgodosett
> genom sådana som tar betalt för att hålla föreläsningar i ämnet. Jag
> förutsätter här att dessa föreläsningar/workshops håller minst samma
> kvalitet som de som föreningen kan hålla.
>
> Om föreningen ändå tänker hålla föreläsningar i sammanhang där
> arrangören tar betalt kan jag tycka att det kan vara rimligt att även
> föreningen tar betalt av arrangören. Men som sagt, låter man bli att åta
> sig föreläsningar i dessa sammanhang så finns det ändå personer som kommer
> att kunna presentera vad Wikipedia och systerprojekten handlar om på ett
> fullgott sätt mot betalning men utanför föreningen.
>
> /Anna
>
>
>
> 2012/11/2 Jan Ainali <j...@ainali.com>
>
> Ursprungligen postat som ett inlägg på Facebook:
> http://www.facebook.com/WikimediaSverige/posts/10151121460837876
>
> Det händer att vi blir inbjudna till att hålla föredrag och workshops
> där de som bjuder in tar betalt av deltagarna. Nu funderar vi på hur vi ska
> förhålla oss till det. På ett sätt känns det lite fel att någon ska
> snålskjuts på oss, men å andra sidan får vi ofta chans att tala inför en
> publik som är så pass intresserade av att höra oss så att de är beredda att
> betala för det och ofta sammanfaller de med vår målgrupp (t. ex.
> pedagoger), men som vi har haft svårt att få kontakt med själva. Är det
> rätt av oss att tacka ja till sådana tillfällen om vi ser att vi kan
> uppfylla föreningens syfte?
>
> --
> Jan Ainali
>
> Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv 
> "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
> http://se.wikimedia.org
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>
>
>
>
> --
>
> ______________________________________
>
> Anna Bauer
> email: anna.h.ba...@gmail.com <anna.ba...@kreablo.se>
> Cell: +46 (0)73 847 92 64
> Skype: candidiabauer
> ______________________________________
>
> _______________________________________________ WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing 
> listWikimediaSE-L@lists.wikimedia.orghttps://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>
>


-- 
*Med vänliga hälsningar/ Kind regards,
Sophie Österberg
0733-832670
sophie.osterb...@wikimedia.se**As far as men go, it is not what they are that interests me, but what they
can become.


*
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till