Jag förstår vad du menar, Jan. Vad jag menar med "sponsra andras förtjänster" 
är om du hårddrar det åt andra hållet: En förening bjuder in oss för att 
föreläsa (som enda föreläsning) och tar betalt av alla som kommer för att 
lyssna. Då tycker jag istället att någon som inte tillhör wikimedia kan hålla i 
den föreläsningen för och ta betalt av företaget. De som är anställda av 
wikimedia (eller frivilliga för wikimedia) bör istället användas för att sprida 
kunskapen till folk som kanske inte har råd att betala för det...
Sedan kommer det i en annan dager om man tar ditt scenario. Det är väl därför 
vi försöker göra den listan över vilken "vinst" vi kan göra (dvs hur mycket vi 
når ut med vårt budskap) beroende på hur många vi når ut till.
När jag sedan läste vidare kommentarerna och kom till Jörgens kommentar så är 
det mer åt det hållet som jag tänker mig (även om jag inte rikt5igt kopplade C, 
och kanske skall förtydligas- Vem skall betala ersättning för till föreläsaren).
kontenta: Det finns en gråskala!
/Harald
Date: Sun, 4 Nov 2012 12:37:36 +0100
From: jor...@jarleman.com
To: wikimediase-l@lists.wikimedia.org
Subject: Re: [WikimediaSE-L]  Föreläsningar oc 
=?iso-8859-1?Q?=20?==?iso-8859-1?Q?=3D=3Fiso=2D8859=2D1=3FQ=3Fh=3F=3D?=?==? 
iso-8859-1?Q? kommersialism

Hej Jan och alla,Några reflektioner när jag läst alla synpunkter.Jag ser på 
frågeställningen på följande sätt:1.    Vi har en tjänst som är fritt 
tillgänglig. Men tjänsten bygger på våra medlemmars och andras vilja att dela 
med sig av sin kunskap till alla andra.2.    Att hålla tjänsten tillgänglig 
baseras på bidrag olika bidragsgivare samt en medlemsavgift från medlemmarna.3. 
   Vår tjänst har fått en närmast institutionell prägel i samhället och 
uppfattas i hög grad som en viktig källa till kunskap och information. Detta 
innebär att vi har en tjänst med dels ett vikigt informations- och 
kunskapsvärde och dels ett mycket högt kommersiellt värde i många sammanhang.4. 
   Även om Wikipedia är allmänt känt så behöver vi informera (och 
marknadsföra) vår existens och omfattande verksamhet via många olika kanaler.5. 
   En av dessa kanaler är konferenser och seminarier.6.    Dessa bedrivs 
i många olika former om man ser till ändamål och syfte samt form för 
genomförande. Ändamålet/syftet kan vara allt från rent kommersiellt till helt 
ideellt genomförande. Vi kan medverka som föreläsare med eller utan ersättning 
och seminarierna kan vara tillgängliga för åhörarna med eller utan avgift.7.  
  Med tanke på att det många gånger inte finns en rak koppling mellan ideellt 
och kommersiellt syfte och form för genomförande föreslår jag följande:a.    
Seminarier där föreläsarna ersätts av arrangören skall självfallet även våra 
föreläsare ha en ersättning på lika grund som övriga föreläsare. b.   
Seminarier där åhörarna betalar en avgift men där vissa föreläsare ersätts och 
andra inte samt där seminariet har ett kommersiellt syfte skall vi kräva 
ersättningc.    Seminarier, som är fritt tillgängliga och har ett rent 
kommersiellt syfte oavsett om åhörarna betalar eller ej och oavsett om 
föreläsarna får ersättning eller ej, skall våra föreläsare ha ersättning för 
sin medverkan. d.   Vid seminarier med rent ideellt syfte och vare sig 
åhörarna betalar eller ej, syftet kan t.ex. vara ”fund-raising”, bör vi 
medverka utan ersättning.e.   Är seminariets innehåll ideellt men arrangeras 
av kommersiell arrangör enbart kommersiellt jämställs detta med c/ ovan.f.   
 Självfallet får inte regelverket skapa en rigid, inflexibel inställning från 
vår sida utan vi skall kunna göra avsteg när vi anser att vi bör göra detta. 
Avstegen bör bestämmas från fall till fall och behöver inte bli prejudicerande. 
Sedan kanske det borde ske någon form av fördelning av ersättningen mellan 
wikipedia och föreläsaren, liksom att Wikipedia borde ersätta omkostnader när 
föreläsaren inte erhåller ersättning. HälsningarJörgen From: 
wikimediase-l-boun...@lists.wikimedia.org 
[mailto:wikimediase-l-boun...@lists.wikimedia.org] On Behalf Of Jan Ainali
Sent: den 3 november 2012 22:54
To: Wikimedia Sverige
Subject: Re: [WikimediaSE-L] Föreläsningar oc 
=?iso-8859-1?Q?=20?==?iso-8859-1?Q?=3D=3Fiso=2D8859=2D1=3FQ=3Fh=3F=3D?=?==? 
iso-8859-1?Q? kommersialism Min mening var att ha en principiell diskussion för 
att se i fall andra, såsom jag, kan se en gråskala eller om det är svart eller 
vitt som är den rådande uppfattningen.-- Jan Ainali Bli medlem i Wikimedia 
Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv "Medlemsavgift, namn, adress och 
epost") http://se.wikimedia.orgOn 3 nov 2012 22:50 "Anna Bauer" 
<anna.h.ba...@gmail.com> wrote:


2012/11/3 Jan Ainali <<j...@ainali.com>>

> Harald: Angående att vi inte ska sponsra andras förtjänster så har ju
> Wikipedia inte en Non-Commercial-licens, tvärtom. Om någon säger att
> deras material inte får användas kommersiellt så tycker vi inte att
> det är fritt nog för Wikipedia och säger nej tack.
> 
> 
> 
> Argumentet att vi inte ska göra sådant som andra kan göra, och ägna
> oss åt det som andra inte vill ägna sig åt är ett bra argument. Det är
> en god hushållning med föreningens resurser.
> 
> 
> 
> 
> Fast det jag var ute efter var lite vid sidan av det. Låt säga att vi
> får chansen att tala på en konferens där vi har utbildnings- och
> statsministern i publiken. Den som anordnar konferensen tar betalt för
> de som kommer dit. Vi lyckas inte hitta någon utanför föreningen som
> har möjlighet att ställa upp (alternativt tackar nej för att det är
> för dåligt betalt). Ska vi då säga "Ja tack, vi kommer gärna!" eller
> ska vi börja förhandla om hur mycket pengar vi kan klämma ut ur dem
> och tacka nej om det blir för lite? Det var frågan jag egentligen
> funderade över.
> 
> 
Under sådana förutsättningar tycker jag att Wikimedia Sverige borde säga
"ja tack" med eller utan betalning men det är ju som sagt verkligen ett
specialfall. Undrar hur ofta något liknande inträffar?
/Anna> -- 
> Jan Ainali
> 
> Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
> "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
> 
> http://se.wikimedia.org
> 
> On 3 nov 2012 20:55 "Harald Andersson" <wikihar...@live.se> wrote:
> 
> > 
> > Håller med Anna,
> > 
> > 
> > 
> > Om de som vill ha våra föredrag tar betalt av de som lyssnar skall
> > vi få
> > del av kakan, annars inte... Wikimedia skall inte sponsra andras
> > förtjänster...
> > 
> > Annars bör vi, som anna påpekade satsa på de som inte har råd att
> > betala
> > för sig, men har mycket att ge (ideella organisationer mm)
> > 
> > 
> > 
> > 
> > Eftersom du skrev om pedagoger, Jan, så postade jag det inlägget i
> > gruppen "lärarnätverket" på facebook...
> > 
> > 
> > 
> > 
> > /
> > 
> > Harald
> > 
> > 
> > 
> > From: <anna.h.ba...@gmail.com>
> > Date: Sat, 3 Nov 2012 18:10:24 +0100
> > To: <wikimediase-l@lists.wikimedia.org>
> > Subject: Re: [WikimediaSE-L] Föreläsningar och?==?iso-8859-1?Q?
> > kommersialism
> > 
> > 
> > Hej,
> > 
> > 
> > 
> > Jag är ju partisk i den här frågan eftersom det har hänt att jag har
> > hållit enstaka workshops om Wikipedia riktade till företag mot
> > betalning. Föreningen vill uppnå målet att få folk att förstå hur
> > Wikipedia fungerar så att dom kan bidra på ett konstruktivt sätt.
> > Föreningen har begränsade resurser och kan inte åta sig alla
> > förfrågningar. Ska föreningen då koncentrera sig på den målgrupp som
> > vill lära sig och är beredda att betala för saken eller den målgrupp
> > som
> > vill lära sig men inte är beredda eller kan betala för sig? Min
> > åsikt är
> > att föreningen ska fokusera på
> > dom som inte är beredda eller kan betala för sig eftersom den andra
> > gruppen som kan betala för sig ändå kommer att få sitt behov
> > tillgodosett genom sådana som tar betalt för att hålla föreläsningar
> > i
> > ämnet. Jag förutsätter här att dessa föreläsningar/workshops håller
> > minst samma kvalitet som de som föreningen kan hålla.
> > 
> > 
> > 
> > 
> > Om föreningen ändå tänker hålla föreläsningar i sammanhang där
> > arrangören tar betalt kan jag tycka att det kan vara rimligt att
> > även
> > föreningen tar betalt av arrangören. Men som sagt, låter man bli att
> > åta
> > sig föreläsningar i dessa sammanhang så finns det ändå personer som
> > kommer att kunna presentera vad Wikipedia och systerprojekten
> > handlar om
> > på ett fullgott sätt mot betalning men utanför föreningen.
> > 
> > 
> > 
> > 
> > /Anna
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 2012/11/2 Jan Ainali <<<j...@ainali.com>>>
> > 
> > > Ursprungligen postat som ett inlägg på Facebook:
> > > http://www.facebook.com/WikimediaSverige/posts/10151121460837876
> > >
> > >
> > >
> > > Det händer att vi blir inbjudna till att hålla föredrag och
> > > workshops
> > > där de som bjuder in tar betalt av deltagarna. Nu funderar vi på
> > > hur
> > > vi ska förhålla oss till det. På ett sätt känns det lite fel att
> > > någon
> > > ska snålskjuts på oss, men å andra sidan får vi ofta chans att
> > > tala
> > > inför en publik som är så pass intresserade av att höra oss så att
> > > de
> > > är beredda att betala för det och ofta sammanfaller de med vår
> > > målgrupp (t. ex. pedagoger), men som vi har haft svårt att få
> > > kontakt
> > > med själva. Är det rätt av oss att tacka ja till sådana tillfällen
> > > om
> > > vi ser att vi kan uppfylla föreningens syfte?-- 
> > > Jan Ainali
> > >
> > > Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915
> > > (skriv
> > > "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
> > >
> > > http://se.wikimedia.org
> > >
> > > _______________________________________________
> > > WikimediaSE-L mailing list
> > > <WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org>
> > > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
> > >
> > >
> > 
> > 
> > 
> > 
> > 
> > -- 
> > 
> > ______________________________________
> > 
> > Anna Bauerhttp://kreablo.se
> > email: <anna.h.ba...@gmail.com> <<anna.ba...@kreablo.se>>
> > Cell: +46 (0)73 847 92 64 <tel:%2B46%20%280%2973%20847%2092%2064>
> > Skype: candidiabauer
> > ______________________________________
> > 
> > 
> > _______________________________________________ WikimediaSE-L
> > mailing
> > list <WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org>
> > https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
> 
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> <WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org>
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
> 
> 

-- 

______________________________________

Anna Bauerhttp://kreablo.se
email: anna.h.ba...@gmail.com <anna.ba...@kreablo.se>
Cell: +46 (0)73 847 92 64
Skype: candidiabauer
______________________________________
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l           
         
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till