Det blir längre, men retoriskt snyggt (?), att lägga till "Fri tanke". Då
kanske man vill ta bort likhetstecknet och sätta komma mellan de tre i
stället. I mitt huvud implicerar man då ett orsakssamband, lika väl som man
säger att alla tre hör ihop.

Fri kunskap, fri vetenskap, fri tanke.

Hälsningar,
David


Den 11 september 2013 15:34 skrev Jan Ainali <j...@ainali.com>:

> Hej!
>
> I verksamhetsplanen för året har vi OpenAccess och kopplingen till fria
> licenser med som en punkt. [1] Från planeringsmötet finns en kort liten
> slogan Fri kunskap = Fri vetenskap som överlevde genom årsmötet.
>
> Är det någon som har en idé på en formulering som är ännu tydligare? Gärna
> lite catchy eller spetsigt så att man snabbt fattar. Tänk lite
> t-shirts-slogan.
>
> [1]
> https://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsplan_2013/%C3%85rsm%C3%B6tesbeslutad_verksamhetsplan_2013#Frig.C3.B6ra_forskning
>
> --
> Jan Ainali
>
> Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv 
> "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
> http://se.wikimedia.org
>
>
> _______________________________________________
> WikimediaSE-L mailing list
> WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l
>
>
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till