Frågan är om man ska vända på ordningen då vi här funderar på att det är
Open access som kan vara till nytta för annat:Fri vetenskap, frikunskap, fri tanke.

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>

On 12 sep 2013 17:34 "David Öhlin" <davidoh...@gmail.com> wrote:

> Det blir längre, men retoriskt snyggt (?), att lägga till "Fri tanke".
> Då kanske man vill ta bort likhetstecknet och sätta komma mellan de
> tre
> i stället. I mitt huvud implicerar man då ett orsakssamband, lika väl
> som man säger att alla tre hör ihop.
> 
> 
> 
> 
> 
> Fri kunskap, fri vetenskap, fri tanke.
> 
> 
> 
> 
> Hälsningar,
> 
> David
> 
> 
> 
> 
> Den 11 september 2013 15:34 skrev Jan Ainali <<j...@ainali.com>>:
> 
> > Hej!
> >
> >
> >
> > I verksamhetsplanen för året har vi OpenAccess och kopplingen till
> > fria licenser med som en punkt. [1] Från planeringsmötet finns en
> > kort
> > liten slogan Fri kunskap = Fri vetenskap som överlevde genom
> > årsmötet.
> >
> >
> >
> >
> > Är det någon som har en idé på en formulering som är ännu tydligare?
> > Gärna lite catchy eller spetsigt så att man snabbt fattar. Tänk lite
> > t-shirts-slogan.
> >
> >
> >
> >
> > [1]
> > <https://se.wikimedia.org/wiki/Verksamhetsplan_2013/%C3%85rsm%C3%B6t
> > es
> > beslutad_verksamhetsplan_2013#Frig.C3.B6ra_forskning>
> > -- 
> > Jan Ainali
> >
> > Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915
> > (skriv
> > "Medlemsavgift, namn, adress och epost")
> >
> > <http://se.wikimedia.org>
> >
> > _______________________________________________
> > WikimediaSE-L mailing list
> > <WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org>
> > <https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l>
> >
> >
> 
> 
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till