Målgruppen är de som redan gillar Open Access och skulle kunna bli våra
allierade (om de inte redan är det). Alltså inte forskare i allmänhet i
den första rundan.

-- 
Jan Ainali

Bli medlem i Wikimedia Sverige: 100 kr till bankgiro 5822-9915 (skriv
"Medlemsavgift, namn, adress och epost")

<http://se.wikimedia.org>
On 13 sep 2013 23:16 "Lars Aronsson" <l...@aronsson.se> wrote:

> On 09/12/2013 07:28 PM, Jan Ainali wrote:
> > Frågan är om man ska vända på ordningen då vi här funderar på att
> > det
> > är Open access som kan vara till nytta för annat:
> > 
> > Fri vetenskap, fri kunskap, fri tanke.
> 
> Vem är målgruppen? Vad har de för referensramar?
> Det är ju inte i våra öron, utan i deras, som en slogan
> ska låta bra. T.ex. lär devisen "Att tänka fritt är stort,
> att tänka rätt är större" vara välkänd för forskare.
> Så låt oss inte trampa ner i klaveret rätt-vs-fritt.
> 
> 
> 
_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till