On 09/12/2013 07:28 PM, Jan Ainali wrote:
Frågan är om man ska vända på ordningen då vi här funderar på att det är Open access som kan vara till nytta för annat:

Fri vetenskap, fri kunskap, fri tanke.

Vem är målgruppen? Vad har de för referensramar?
Det är ju inte i våra öron, utan i deras, som en slogan
ska låta bra. T.ex. lär devisen "Att tänka fritt är stort,
att tänka rätt är större" vara välkänd för forskare.
Så låt oss inte trampa ner i klaveret rätt-vs-fritt.--
  Lars Aronsson (l...@aronsson.se)
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
WikimediaSE-L@lists.wikimedia.org
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l

Till