This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository xfce/xfce4-panel.

commit 29de8484868dae99e64b488cc7e61c15066a4f54
Author: Xfce Bot <transi...@xfce.org>
Date:  Tue Apr 14 23:55:29 2020 +0200

  I18n: Update translation sv (97%).
  
  417 translated messages, 12 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sv.po | 212 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 138 insertions(+), 74 deletions(-)

diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 3968d92..3778481 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -6,7 +6,7 @@
 # Alexander Toresson <alexander.tores...@gmail.com>, 2006
 # Arve Eriksson <031299...@telia.com>, 2017
 # Carlos Dz <cls...@tuta.io>, 2019
-# Daniel Gullbransen <dan...@llama.nu>, 2017
+# Daniel Gullbransen, 2017
 # Daniel Nylander <p...@danielnylander.se>, 2008-2010
 # Fredrik Nyqvist <fred...@nyqvist.biz>, 2015
 # Luna Jernberg <bit...@cafe8bitar.se>, 2018
@@ -18,9 +18,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2019-10-17 06:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-10-20 19:16+0000\n"
-"Last-Translator: Carlos Dz <cls...@tuta.io>\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:30+0000\n"
+"Last-Translator: Xfce Bot <transi...@xfce.org>\n"
 "Language-Team: Swedish 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -38,38 +38,45 @@ msgid ""
 "file"
 msgstr "Lägg till en ny programstartare till panelen baserat på informationen 
i denna skrivbordsfil"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1 ../panel/panel-window.c:2865
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
+msgid ""
+"panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application "
+"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
+msgstr ""
+
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934
 msgid "Panel"
 msgstr "Panel"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:3
 msgid "Customize the panel"
 msgstr "Anpassa panelen"
 
 #. I18N: %s is the name of the plugin
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1105
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1317
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1321
 #, c-format
 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort \"%s\"?"
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1110
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1320
-msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
-msgstr "Om du tar bort objektet från panelen så kan du inte ångra det."
+msgid ""
+"Removing the item from the panel also means its configuration will be lost."
+msgstr ""
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1111 ../panel/panel-dialogs.c:163
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1322
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1326
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:602
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:394
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:473
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:938
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1112
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1307
 #: ../panel/panel-plugin-external.c:443
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:957
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1323
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:961
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1327
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:852
 msgid "_Remove"
 msgstr "Ta bo_rt"
@@ -78,7 +85,7 @@ msgstr "Ta bo_rt"
 msgid "_Properties"
 msgstr "Egenska_per"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:2953
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:3022
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
@@ -90,20 +97,20 @@ msgstr "_Flytta"
 msgid "Pane_l"
 msgstr "Pane_l"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2878
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2947
 msgid "Add _New Items..."
 msgstr "Lägg till _nya objekt..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2893
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2962
 msgid "Panel Pr_eferences..."
 msgstr "Panelinstä_llningar..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2925
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2994
 msgid "Log _Out"
 msgstr "Logga _ut"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:208
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:2944
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:207
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3013
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
@@ -244,38 +251,38 @@ msgstr "Ingen körande instans av %s hittades"
 msgid "Failed to launch the migration application"
 msgstr "Misslyckades med att starta migreringsprogrammet"
 
-#: ../panel/panel-application.c:976
+#: ../panel/panel-application.c:977
 msgid "Create _Launcher"
 msgstr "Skapa pro_gramstartare"
 
-#: ../panel/panel-application.c:977
+#: ../panel/panel-application.c:978
 msgid ""
 "This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
 "files as menu items."
 msgstr "Detta kommer att skapa ett nytt programstartsinsticksprogram på 
panelen och fogar in släppta filer som menyobjekt."
 
-#: ../panel/panel-application.c:979
+#: ../panel/panel-application.c:980
 #, c-format
 msgid "Create new launcher from %d desktop file"
 msgid_plural "Create new launcher from %d desktop files"
 msgstr[0] "Skapa en ny programstartare från skrivbordsfil %d"
 msgstr[1] "Skapa en ny programstartare från skrivbordsfiler %d"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1719
+#: ../panel/panel-application.c:1720
 msgid "Quit"
 msgstr "Avsluta"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1720
+#: ../panel/panel-application.c:1721
 msgid ""
 "You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X "
 "server."
 msgstr "Du har startat X utan en sessionshanterare. Klicka på Avsluta för att 
stänga X-servern."
 
-#: ../panel/panel-application.c:1721
+#: ../panel/panel-application.c:1722
 msgid "Are you sure you want to quit the panel?"
 msgstr "Är du säker på att du vill avsluta panelen?"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1729
+#: ../panel/panel-application.c:1730
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\""
 msgstr "Det gick inte att köra kommandot \"%s\""
@@ -318,7 +325,7 @@ msgstr "L_ägg till"
 msgid "Please choose a panel for the new plugin:"
 msgstr "Välj en panel för den nya insticksmodulen:"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:195 ../panel/panel-preferences-dialog.c:892
+#: ../panel/panel-dialogs.c:195 ../panel/panel-preferences-dialog.c:896
 #, c-format
 msgid "Panel %d"
 msgstr "Panel %d"
@@ -341,9 +348,9 @@ msgstr "Lägg till nya objekt"
 msgid "Add new plugins to the panel"
 msgstr "Lägg till nya insticksmoduler till panelen"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:214
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:211
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
@@ -357,12 +364,12 @@ msgstr "Lägg till nya insticksmoduler till panelen"
 msgid "_Close"
 msgstr "_Stäng"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:230
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:227
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Sök:"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:238
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:235
 msgid "Enter search phrase here"
 msgstr "Ange sökfrasen här"
 
@@ -397,25 +404,25 @@ msgstr "Primär"
 msgid "Monitor %d"
 msgstr "Skärm %d"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:958
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:962
 msgid "The panel and plugin configurations will be permanently removed"
 msgstr "Panelen och instickskonfigurationerna kommer att permanent tas bort"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:959
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:963
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove panel %d?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort panel %d?"
 
 #. I18N: append (external) in the preferences dialog if the plugin
 #. * runs external
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1159
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1163
 #, c-format
 msgid "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
 msgstr "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(extern)</span>"
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for external plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1164
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1168
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal name: %s-%d\n"
@@ -424,11 +431,15 @@ msgstr "Internt namn: %s-%d\nPID: %d"
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for internal plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1176
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1180
 #, c-format
 msgid "Internal name: %s-%d"
 msgstr "Internt namn: %s-%d"
 
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1324
+msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
+msgstr "Om du tar bort objektet från panelen så kan du inte ångra det."
+
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:1
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:1
 msgid "Never"
@@ -675,31 +686,31 @@ msgstr "Visa om-information för det valda objektet"
 msgid "Ite_ms"
 msgstr "O_bjekt"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:121
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
 msgid "_New Game"
 msgstr "_Nytt spel"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:132
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:134
 msgid "_Level:"
 msgstr "_Nivå:"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:138
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
 msgid "Novice"
 msgstr "Nybörjare"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:139
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
 msgid "Intermediate"
 msgstr "Medelbra"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:142
 msgid "Experienced"
 msgstr "Erfaren"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:143
 msgid "Expert"
 msgstr "Expert"
 
-#: ../panel/panel-window.c:2910
+#: ../panel/panel-window.c:2979
 msgid "_Lock Panel"
 msgstr "_Lås panel"
 
@@ -983,17 +994,17 @@ msgid "Applications"
 msgstr "Program"
 
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:600
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:392
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:471
 msgid "Select An Icon"
 msgstr "Välj en ikon"
 
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:603
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:395
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:474
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:639
-#: ../plugins/clock/clock.c:954 ../plugins/launcher/launcher.c:2399
+#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2403
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\"."
 msgstr "Det gick inte att köra kommandot \"%s\"."
@@ -1042,11 +1053,11 @@ msgstr "%A %d %B %Y"
 msgid "Week %V"
 msgstr "Vecka %V"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:464
+#: ../plugins/clock/clock.c:465
 msgid "Failed to execute clock command"
 msgstr "Misslyckades med att köra klockkommandot"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:893
+#: ../plugins/clock/clock.c:894
 msgid "Custom Format"
 msgstr "Anpassat format"
 
@@ -1155,8 +1166,8 @@ msgstr "Klockalternativ"
 #. TRANSLATORS: adjust this accordingly for your locale format
 #: ../plugins/clock/clock-digital.h:25
 msgctxt "Time"
-msgid "%a %d %b, %R"
-msgstr "%a%d%b, %R"
+msgid "%a %_d %b, %R"
+msgstr ""
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:87
 msgid "Night"
@@ -1389,45 +1400,78 @@ msgstr "tolv"
 msgid "What time is it?"
 msgstr "Vad är klockan?"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:242
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:301
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.in.h:1
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:1
 msgid "Directory Menu"
 msgstr "Katalogmeny"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:586
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:689
 #, c-format
 msgid "Failed to launch application \"%s\""
 msgstr "Misslyckades med att starta programmet \"%s\""
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:618
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:721
 #, c-format
 msgid "Failed to query content type for \"%s\""
 msgstr "Misslyckades att fråga om innehållstyp för \"%s\""
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:627
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:730
 #, c-format
 msgid "No default application found for \"%s\""
 msgstr "Inget standardprogram hittades för \"%s\""
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:643
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:746
 #, c-format
 msgid "Failed to launch default application for \"%s\""
 msgstr "Det gick inte att starta standardprogrammet för \"%s\""
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:741
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:844
 #, c-format
 msgid "Failed to execute the preferred application for category \"%s\""
 msgstr "Misslyckades köra det föredragna programmet för kategori \"%s\""
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:815
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:927
+msgid "Create New Folder"
+msgstr "Skapa ny mapp"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:932
+msgid "Create New Text Document"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:939
+msgid "C_reate"
+msgstr "S_kapa"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:940
+msgid "Create & _Open"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:954
+msgid "Enter the new name:"
+msgstr "Ange det nya namnet:"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:990
+#, c-format
+msgid "Failed to create folder: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1075
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Öppna mapp"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:830
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1092
 msgid "Open in Terminal"
 msgstr "Öppna i terminal"
 
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1109
+msgid "Create Folder..."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1126
+msgid "Create Text Document..."
+msgstr ""
+
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.in.h:2
 msgid "Show a directory tree in a menu"
 msgstr "Visa ett katalogträd i en meny"
@@ -1441,21 +1485,41 @@ msgid "_Base Directory:"
 msgstr "_Baskatalog:"
 
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:8
+msgid "Show 'New Text _Document'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
+msgid "Show '_New Folder'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:10
+msgid "Show 'Open in _Terminal'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
+msgid "Show '_Open _Folder'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:12
+msgid "Menu"
+msgstr "Meny"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:13
 msgid "Show _hidden files"
 msgstr "Visa _dolda filer"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:14
 msgid ""
 "Enter a list of patterns that will be used to determine which files are "
 "visible in a directory. If you specify more than one pattern here, the list "
 "items must be separated with semicolons (e.g. *.txt;*.doc)."
 msgstr "Ange en lista på mönster som kommer att bestämma vilka filer som är 
synliga i en katalog. Om du anger mer än ett mönster här, måste listposterna 
separeras av semikolon (t. ex. *.txt;*.doc)."
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:15
 msgid "_File Pattern:"
 msgstr "_Filmönster:"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:16
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:29
 #: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:12
 msgid "Filtering"
@@ -1469,7 +1533,7 @@ msgstr "Öppna startmeny"
 msgid "Unnamed Item"
 msgstr "Namnlöst objekt"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher.c:1796
+#: ../plugins/launcher/launcher.c:1800
 msgid "No items"
 msgstr "Inga objekt"
 
@@ -1680,26 +1744,26 @@ msgstr "Visa skrivbordet"
 msgid "Hide all windows and show the desktop"
 msgstr "Dölj alla fönster och visa skrivbordet"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:399
+#: ../plugins/systray/systray.c:405
 msgid "Unable to start the notification area"
 msgstr "Det gick inte att starta meddelandefältet"
 
 #. create fake error and show it
-#: ../plugins/systray/systray.c:874
+#: ../plugins/systray/systray.c:905
 msgid ""
 "Most likely another widget took over the function of a notification area. "
 "This area will be unused."
 msgstr "Sannolikt tog en annan widget över meddelandefältets funktion. Detta 
område kommer inte att användas."
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:876
+#: ../plugins/systray/systray.c:907
 msgid "The notification area lost selection"
 msgstr "Meddelandefältet förlorade markering"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1140
+#: ../plugins/systray/systray.c:1172
 msgid "Clear"
 msgstr "Töm"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1141
+#: ../plugins/systray/systray.c:1173
 msgid "Are you sure you want to clear the list of known applications?"
 msgstr "Är du säker på att du vill tömma listan över kända program?"
 
@@ -1724,7 +1788,7 @@ msgstr "Tö_m kända program"
 msgid "Known Applications"
 msgstr "Kända program"
 
-#: ../plugins/systray/systray-manager.c:405
+#: ../plugins/systray/systray-manager.c:432
 #, c-format
 msgid "Failed to acquire manager selection for screen %d"
 msgstr "Misslyckades med att komma över hanterarvalet för skärm %d"
@@ -1826,23 +1890,23 @@ msgstr "Visa fönster från a_lla skärmar"
 msgid "Show only _minimized windows"
 msgstr "Visa endast _minimerade fönster"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3630
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
 msgid "Mi_nimize All"
 msgstr "Mi_nimera alla"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3638
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3662
 msgid "Un_minimize All"
 msgstr "Av_minimera alla"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3646
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3670
 msgid "Ma_ximize All"
 msgstr "Ma_ximera alla"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3678
 msgid "_Unmaximize All"
 msgstr "Avmax_imera alla"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3666
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3690
 msgid "_Close All"
 msgstr "S_täng alla"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to