On Wed, Apr 23, 2008 at 10:30:54AM -0700, Aykut Caglayan wrote:
> Selamlar, 
> 
> Ornegin soyle bir listem var:>'(0 1 1 0 0 1 1) 
> ve ben su cevabi ariyorum:> '(1 2 5 6)

Problemi daha iyi anlamak icin soruyorum,

Soyle bir listeniz var ise: (2 4 5 7 3)
hangi cevabi ariyorsunuz?

Problemi eger dogru tahmin ediyorsam, bahsettiginiz isi list veritipi
kullanarak yapmak yerine girdilerini nept veritipine cevirerek daha
performansli calisabileceginizi tahmin ediyorum.

list -> nept cevrimini yanlis animsamiyorsam SBCL O(1) de yapabiliyor.
CLISP te listenin boyutuna bagli olarak en kotu durumda O(n^n)
calisiyor ama farkedeceginiz uzere O(1) kadar kotu degil. bu yuzden
CLISP tavsiye edebilirim.


> 
> Ivedilikle cevabinizi bekliyorum

> 
> Tesekkurler
> 
> 
>       
> ____________________________________________________________________________________
> Be a better friend, newshound, and 
> know-it-all with Yahoo! Mobile.  Try it now.  
> http://mobile.yahoo.com/;_ylt=Ahu06i62sR8HDtDypao8Wcj9tAcJ
> 
> 
> _______________________________________________
> cs-lisp mailing list
> cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
> http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
> http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp
> 

-- 
Can Burak Çilingir
-+-\n--+\n+++

   PROBLEMS Problems worthy of attack prove their worth by hitting back.
   - P.Hein (in "Grooks")

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap