On Thu, Apr 24, 2008 at 01:40:39PM +0300, Volkan YAZICI wrote:
> Can Burak Cilingir <[EMAIL PROTECTED]> writes:
> > (N)ear (e)valuated (p)riority (t)ree veri tipi icerisinde sakladiginiz
> > veriyi sirali olsun, olmasin BST (binary search tree) benzeri bir
> > sekilde calisarak aradiginiz veriye en fazla agacin derinligi kadar
> > islemde erismenizi saglar.  Bu da en kotu durumda bahsettiginiz gibi
> > O(n) yerine O(log(n)) performans saglayacak, n'in ozellikle buyuk
> > degerleri icin kiyaslanamayacak kadar iyi bir basarim getirecektir.
> 
> Benim burada değinmek istediğim nokta, bahsi geçen arama işlemini sadece
> tek bir kez yapacaksanız doğrudan sequential scan ile listeyi taramak en
> doğrusu olacaktır -- bu O(n) karmaşıklığında. Çünkü bunu herhangi bir
> ağaca yerleştirmek istediğinizde veri yapısının yeni hale aktarımı için
> en azından O(nlogn) adım gerekmektedir, kaldı ki bu çok iyimser bir
> oran. Eğer bu arama işlemleri birden fazla kez yapılacaksa, tabii ki
> sorgu tipine özel bir arama ağacı kullanmanız kaçınılmaz olacaktır.
> 
> Şu da var ki, her veri tipi için istenilen ağaç yapısı
> oluşturulamayabilir. Çünkü herhangi bir veriyi ağaçta saklayabilmeniz
> için o ağaç tarafından şart koşulan karşılaştırma operatörlerinin
> saklanacak veri üzerinde tanımlanması gerekmektedir.

:) sanirim hala pun intended yonteminden medet umdugumu tam olarak
ifade edemiyorum.

> 
> 
> İyi çalışmalar.
> 

-- 
Can Burak Çilingir
-+-\n--+\n+++

   Precise language is not the problem. Clear language is the problem.
   - R. Feynman

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature

_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap