Aykut Caglayan wrote:
> Ornegin soyle bir listem var '(a b c) > 
>
> bu listeyi cagirdigimda ongoremedigim (randomized) bir siralamayla gelmesini 
> istiyorum; 
> Ornegin '(b a c) olarak__
>
> Eminim bunun da cok basit bir yolu vardir benim bulamadigim_
>   
Benim basit kafa için hep bunu yaptım (spreadsheetlerde de)

Listenin her elemanını "random" fonksiyondan gelen bir rakamla
çiftleşmek. (burada random seed in rastlantasal olması çok önemli tabii,
ytoksa hep aynıo sıralama çıkabilir).

Scheme'de iki satır:

(random-seed (current-seconds))
(define (randomize l) (map cdr (quicksort (map (lambda (x) (cons
(random) x)) l) (lambda (x y) (< (car x) (car y))))))

CS
-- 
Chris Stephenson

İstanbul Bilgi Üniversitesi
Bilgisayar Bilimleri Bölüm Başkanı

_______________________________________________
cs-lisp mailing list
cs-lisp@cs.bilgi.edu.tr
http://church.cs.bilgi.edu.tr/lcg
http://cs.bilgi.edu.tr/mailman/listinfo/cs-lisp

Cevap