On 29/10/13 18:37, Adir Abraham wrote:
> אין שום רעיון כזה. זה עניין של אחריות נטו כלפי השרת עצמו.
> הדבר הזה היה בשקט עד שהוא החליט להוציא את זה החוצה.
אדיר, קצת יותר רצינות. אם הייתם מדברים איתו קודם היה, *אולי*, מקום לטענה
הזו. כפי שהדבר בוצע בפועל, פשוט לא היה מקום למשפט שאמרת פה עכשיו. אם
לדבר על אחריות, השלב הראשון זה לקחת אחריות על המעשים שלכם.

זה שמישהו עושה משהו בהתנדבות לא אומר שלא מגיע לו משהו בתמורה. אני חושב
שליאור קנה בכסף מלא את הזכות ליותר כבוד מכמה שאתה נותן לו כרגע, הן
בלתקשר איתו שינויים שנעשו, והן בתגובה שלך ברגע שפישלתם בלעשות את הראשון.

אני גם אשמח לשמוע מאיפה הרעיון ההזוי של נושא האחריות. הוא לא בחוק העמותות.

שחר
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות