2013/10/29 Lior Kaplan <kaplanl...@gmail.com>

> 2013/10/29 Adir Abraham <a...@hamakor.org.il>
>
>> יש הרבה מאוד חשבונות ללא שימוש ונעלנו אותם. יחד איתם נעלנו בטעות חשבון
>> פעיל אחד בלי לידע. אחד השרתים מכיל הרבה מאוד חומר שאנחנו לא יודעים מה
>> טיבו.
>>
>
> הנעילה אינה בטעות, היא מכוונה. הטעות היא שלא הודעתם כל כך, ושאתם מסרבים
> להחזיר את הגישה בטענות שונות.
>

יש טענה אחת שאתה מסרב להפנים - נעלנו את הכל מכיוון שאנחנו הולכים לבצע
תחזוקה בשרתים. אנחנו כרגע מדברים. אם הייתי אומר שאין על מה לדבר, היית יכול
לומר שאנחנו מסרבים.
אם אתה יכול להסתדר עם גישה רגילה (לא root) בשביל לתחזק את הפלאנט, אני אחזיר
לך את הגישה עד שנארגן את זה מחדש.


>
> (עם טעויות אין שום בעיה, מתקנים ועוברים הלאה. במצב כזה גם לא הייתי טורח
> לעדכן את הרשימה. רק שגם להודעה שבה שאלתי את הועד מה קרה לא קיבלתי תגובה עד
> היום בערב).
>
> אם הועד לא בטוח מה יש על השרתים, האם הוא ניסה לשאול את האחראים הקודמים על
> כך?  אני לא קיבלתי שום פנייה בנושא.
>

אח"כ עירא יגיד שאנחנו פותחים את העניין הזה. כמה פעמים שאלתי אותך ולא ממש
רצית לענות? תעזוב, באמת. תשאיר את זה בינינו אם אתה באמת רוצה לדבר ולא
להאשים סתם.


>
> והערה נוספת, לא מתועדת שום החלטת ועד בנושא השרתים או הפלאנט...
>
> http://wiki.hamakor.org.il/index.php/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8/%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A2%D7%93
>
>
כמו כל דבר מאז תחילת הקדנציה, בעצם. יעודכן.

אדיר
_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות