בהנחה שבאסיפה עצמה הזמן יספיק להצבעה עצמה, כדאי לדון בנושא בזמן שנשאר
עד אוגוסט פינגווין. ברוח זו אני מעלה את השאלות הבאות.

1. איך מתן אפשרות לתאגידים להיות חברים בעמותה תסייע לגיוס משאבים?
2. למה צריך שתאגידים יהיו חברים ולא רק ידידים?
3. האם תהיה אפשרות לגרש תאגיד חבר מהעמותה אם ההנהלה שלו תעבור למדיניות
עסקית שהיא אנטי תוכנה חופשית, כולל למשל הגשת תביעה בגין הפרת פטנט
(שאינה למטרת התגוננות בפני טרול פטנטים)? איזה תהליך יידרש לגירוש תאגיד
חבר מהעמותה?

יש לי דעה משלי בנידון אבל קודם שנדע מה אנשים נוספים חושבים על כך.

--- עומר זק


On Mon, 2018-10-29 at 22:34 +0200, Shai Berger wrote:
> שלום לכולם,
> 
> בעקבות מספר התייעצויות ודיונים שקיימנו לאחרונה בנושא גיוס משאבים
> לעמותה, אני רוצה להעלות לסדר היום באסיפה הצעה, לאפשר לתאגידים וחברות
> להיות חברים בעמותה. את הניסוח המדויק של הצעת ההחלטה אביא בימים
> הקרובים,
> לאחר שאברר גם מה אפשרי מבחינה משפטית, אבל הרעיון הכללי הוא:
> 
> - תאגיד יוכל להיות חבר בעמותה
> - הועד יוכל לקבוע את התנאים לחברות תאגיד; בפרט, התנאים לא בהכרח יהיו
>   שווים לכל התאגידים (דמי חבר של סטארטאפ לא יהיו כמו של חברת ענק)
> - לחברים תאגידים תהיה זכות הצבעה באספה הכללית וזכות להיבחר לועד, אבל
>    - הועד יורכב תמיד ברובו מחברים יחידים
>    - החלטות האספה הכללית לא יעברו אם יש התנגדות של רוב מיוחס
>      (נאמר, 2/3) של החברים היחידים הנוכחים, אפילו אם בין כל החברים
>      (כלומר כולל התאגידים) יש להן רוב
> 
> הציפייה היא שדמי החבר של תאגיד יהיו גבוהים בסדרי גודל מאלו של יחיד,
> והעמותה תוכל להשתמש בכסף לייצר פעילויות שגם החברים התאגידים ייהנו
> מהן.
-- 
The key to making programs fast is to make them do practically nothing.
Mike Haertel (original author of GNU grep)
My own blog is at https://tddpirate.zak.co.il/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with
which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS:  at https://www.zak.co.il/spamwarning.html

_______________________________________________
Discussions mailing list
Discussions@hamakor.org.il
http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

לענות