Se se trata de que as coincidencias "greedy" son consecuencia do uso do 
algoritmo "greedy", supoño que voraz podería valer.

Responderlle a