2009/11/5 Gonçalo Cordeiro <gonzalo en tagenata.com>:
>
>>>> pd: o meu seguinte paso é enterarme das dinámicas de mantemento dunha
>>>> tradución, que non teño nin idea. como aprobeito o traballo que teño
>>>> feito
>>>> con enigmail cando saquen a próxima versión? veño de descubrir omegaT e
>>>> paréceme que ten un bo sistema para facer isto..pero... moito me queda
>>>> por
>>>> investigar. moitas gracias, de novo.
>>>>
>>>
>>> Aproveitarase todo o que fixeches porque calquera aplicativo máis ou
>>> menos estándar para localización de software que empregues permite
>>> incorporar o ficheiro po da tradución anterior, á parte de que a nova
>>> versión xa che virá coa túa tradución anterior incorporada se o envías
>>> agora ao proxecto para que o recollan.
>>>
>>
>> Sendo un proxecto que use Gettext si, pero o Enigmail é unha extensión
>> para algún dos produtos de Mozilla e alí usan outro formato. O
>> traballo con eses formatos non o teño moi explorado, pero dalgún xeito
>> se foron reutilizando as tradución de Firefox e familia...
>>
>
> Se o que queres é utilizar umha memoria de traduçom baseada em TMX, podes
> utilizar como dis o OmegaT, ou dar-lhe umha oportunidade ao Lokalize,
> Virtaal, Open Language Tools e outros com soporte a este formato.
> Com aplicativos como o Gtranslator, pode-se basear esta memória no formato
> PO, bem mediante conjuntos de ficheiros ou incorporados num único
> "compendio" de traduçom. Podes experimentar co msmerge e demais utilidades
> Gettext.
>
> De todos modos, o que se consegue com isto é reaproveitar trabalho anterior
> (próprio ou doutros/as colegas), o que normalmente é mais rendível utilizado
> interactivamente, mediante umha ferramenta de traduçom que vaia sugerindo
> alternativas e coincidências com traduçons anteriores.
>
> Os problemas podem vir se o que se pretende aplicar um conjunto de traduçons
> prévias a um ou mais ficheiros, porque é difícil solucionar a ambiguidade.
> Por exemplo, se se utiliza umha memória do Gnome, em qualquer das suas
> formas, aplicada em seu conjunto a um PO em concreto, umha coincidência do
> 100% numha memória para umha mensagem cuja traduçom é dependente do
> contexto, é necessária a intervençom da persoa tradutora para adoptar umha
> soluçom. Quer dizer, nem sempre é factível aplicar automaticamente umha
> memória, independentemente do formato, e dar por válida a pretraduçom. Claro
> que isto é mais factível quando se aplica a um ficheiro de dimensons
> reduzidas umha memória consistente unicamente numha versom anterior do mesmo
> ficheiro.
>
> Outra estratégia possível é basear o processo em XLIFF e ir vendo como
> proceder com as actualizaçons. Para isto hai alternativas como as
> OpenLanguageTools ou o Lokalize. Ambos trabalham com TMX e XLIFF, e o
> Lokalize ademais soporta o formato TBX. O desenvolvedor do Lokalize escreveu
> um script XLIFFmerge.py que pode ser de grande ajuda para implementar um
> processo de actualizaçom com certas garantias. De facto, umha das opçons é a
> de manipulaçom de IDs nom coincidentes e nom apenas baseado num source
> tomado como ID.
>
> Para combinar estas funcionalidades, é necessário, para além da ferramentas
> mencionadas, utilizar por exemplo o TranslateToolkit para as conversons
> TMX<---PO,Properties etc.--->. Tem algum bug com a manipulaçom dos escapes,
> mas pode-se experimentar com ele.
>
> Vamos, que depende da ferramenta utilizada e as opçons que permita, mas
> depende mais ainda da estratégia e necessidades que se tenham que enfrentar.

Creo que ao que se refiria era a tendo unha versión traducida como se
fai para traducir a nova sen ter que traducir outra vez de cero o que
xa estaba traducido, é dicir, o que en Gettext sería actualizar cun
novo POT.

Responderlle a