Last ned og kompiler Tracer2server som beskrevet på :
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Tracer2

En må bruke  følgende instillinger for bakgrunnslag i JOSM:
https://www.dropbox.com/s/3e5cy1cc39rmaae/Skjermbilde%20fra%202016-09-20%2012-35-26.png?dl=0

For tracer2 serveren skal instillingene være:
https://www.dropbox.com/s/g7gaa5pkeghvrcq/Skjermbilde%20fra%202016-09-20%2012-36-24.png?dl=0

Adressen som skal brukes er altså:

wms:http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo2?FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=fkb_bygningsflate&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}


_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til