On Tue, Sep 20, 2016, at 02:21 PM, Vidar Gundersen wrote:
> Geir Ove/Håken: Av skjermbildene ser det ut til at Håken tracer etter
> rettighetsbeskyttet lag (matrikkelen bakgrunnskart): Det er vel ikke
> greit i OSM?
> 
> Atle: Jeg spurte Kartverket om bruksvilkår for LiDAR-bildene på
> hoydedata.no, spesifikt om det finnes en åpen tile-cache eller WMS, og
> de svarte da at det kan bli gitt fri tilgang til alle WMS-tjenestene
> fra Norge Digitalt i løpet av høsten.

Det er dette jeg synes er så forferdelig rart. 

Hvis de tillater at OSM "gjenskaper" data ved å trace rendrede
kartbilder av (orginal)vektordataene er det helt uforståelig hvorfor
ikke de kan frigjøre orginaldataene.

Svaret er vel sannsynligvis at det er noen merkelige tolkninger av
regelverk, kombinert med manglende teknologisk forståelse. Jeg håper jo
uansett at det går mot FKB-frislipp (og ikke da bare WMSer/tilecacher).

-a

 
> Allerede nå godtar de at hoydedata.no brukes til å lese av koordinater
> til kulturminner, forutsatt en skikkelig kildehenvisning. Laserbildene
> egner seg godt til å finne gravhauger, kølabonner, store steiner,
> hulstier, veier, traktorspor, bekker, grøfting av myrer, flater i
> skogen hvor det har vært ryddet innmark, osv.
> 
> 
> 
> 
> 
> 2016-09-20 13:20 GMT+02:00 Atle Frenvik Sveen <a...@frenviksveen.net>:
> > Et annet poeng er jo at dersom disse dataene (FKB-dataene) hadde vært
> > åpne hadde det vært en mye mer farbar vei å importere
> > bygningsgeometriene (som vektordata) direkte, istedenfor å trace en
> > rendra utgave av dem med alle de unøyaktigheter det medfører.
> >
> > Når det gjelder frislipp av FKB så jeg denne på Twitter nylig:
> > https://twitter.com/annesse/status/774113920088891394
> >
> > -a
> >
> > --
> >   Atle Frenvik Sveen
> >   a...@frenviksveen.net
> >   45278689
> >   atlefren.net
> >
> > On Tue, Sep 20, 2016, at 01:13 PM, Geir Ove Myhr wrote:
> >> Fint med en teknisk beskrivelse av hvordan slikt gjøres, men det er vel
> >> fortsatt ikke lov.
> >>
> >> Fra http://www.kartverket.no/kart/gratis-kartdata/Lisens/:
> >>
> >> WMS- og cache-tjenestene viser på et visst zoom-nivå (nivå 12-20
> >> <http://www.kartverket.no/kart/gratis-kartdata/WMS-tjenester/#zoomnivaer>)
> >> data hentet fra Geovekst-samarbeidet
> >> <http://www.kartverket.no/geodataarbeid/Geovekst/Om-Geovekst-samarbeidet/>.
> >> Dette er data som kan brukes som de er i ulike tjenester på samme
> >> premisser
> >> som for øvrige data. Disse dataene er imidlertid ikke frigitt slik som
> >> de nasjonale kartdataene, og det må innhentes særskilt tillatelse fra
> >> Geovekst-partene hvis de skal kopieres eller brukes på annen måte.
> >>
> >> Jeg regner med dette kom inn etter at jeg etterspurte en avklaring av
> >> bruksrettighetene til WMS og cache-tjenestene i 2014:
> >>
> >> https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2014-May/004517.html
> >>
> >>
> >> On Tue, Sep 20, 2016 at 12:45 PM, Håken Hveem <krbjh...@online.no> wrote:
> >>
> >> > Last ned og kompiler Tracer2server som beskrevet på :
> >> > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Tracer2
> >> >
> >> > En må bruke  følgende instillinger for bakgrunnslag i JOSM:
> >> > https://www.dropbox.com/s/3e5cy1cc39rmaae/Skjermbilde%
> >> > 20fra%202016-09-20%2012-35-26.png?dl=0
> >> >
> >> > For tracer2 serveren skal instillingene være:
> >> > https://www.dropbox.com/s/g7gaa5pkeghvrcq/Skjermbilde%
> >> > 20fra%202016-09-20%2012-36-24.png?dl=0
> >> >
> >> > Adressen som skal brukes er altså:
> >> >
> >> > wms:http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo2?FORMAT=
> >> > image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&
> >> > LAYERS=fkb_bygningsflate&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={
> >> > width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
> >> >
> >> >
> >> > _______________________________________________
> >> > kart mailing list
> >> > kart@nuug.no
> >> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >> >
> >> _______________________________________________
> >> kart mailing list
> >> kart@nuug.no
> >> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart@nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til