Fint med en teknisk beskrivelse av hvordan slikt gjøres, men det er vel
fortsatt ikke lov.

Fra http://www.kartverket.no/kart/gratis-kartdata/Lisens/:

WMS- og cache-tjenestene viser på et visst zoom-nivå (nivå 12-20
<http://www.kartverket.no/kart/gratis-kartdata/WMS-tjenester/#zoomnivaer>)
data hentet fra Geovekst-samarbeidet
<http://www.kartverket.no/geodataarbeid/Geovekst/Om-Geovekst-samarbeidet/>.
Dette er data som kan brukes som de er i ulike tjenester på samme premisser
som for øvrige data. Disse dataene er imidlertid ikke frigitt slik som
de nasjonale kartdataene, og det må innhentes særskilt tillatelse fra
Geovekst-partene hvis de skal kopieres eller brukes på annen måte.

Jeg regner med dette kom inn etter at jeg etterspurte en avklaring av
bruksrettighetene til WMS og cache-tjenestene i 2014:

https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2014-May/004517.html


On Tue, Sep 20, 2016 at 12:45 PM, Håken Hveem <krbjh...@online.no> wrote:

> Last ned og kompiler Tracer2server som beskrevet på :
> http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Tracer2
>
> En må bruke  følgende instillinger for bakgrunnslag i JOSM:
> https://www.dropbox.com/s/3e5cy1cc39rmaae/Skjermbilde%
> 20fra%202016-09-20%2012-35-26.png?dl=0
>
> For tracer2 serveren skal instillingene være:
> https://www.dropbox.com/s/g7gaa5pkeghvrcq/Skjermbilde%
> 20fra%202016-09-20%2012-36-24.png?dl=0
>
> Adressen som skal brukes er altså:
>
> wms:http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo2?FORMAT=
> image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&
> LAYERS=fkb_bygningsflate&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={
> width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
>
>
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart@nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til