Får håpe de slipper de dataene da..

Det er jo en enorm jobb å måtte tegne inn dette selv om en har "hjelp"
av den tracer serveren.


Den 20. sep. 2016 13:20, skrev Atle Frenvik Sveen:
> Et annet poeng er jo at dersom disse dataene (FKB-dataene) hadde vært
> åpne hadde det vært en mye mer farbar vei å importere
> bygningsgeometriene (som vektordata) direkte, istedenfor å trace en
> rendra utgave av dem med alle de unøyaktigheter det medfører.
>
> Når det gjelder frislipp av FKB så jeg denne på Twitter nylig:
> https://twitter.com/annesse/status/774113920088891394
>
> -a
>

_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til