Geir Ove/Håken: Av skjermbildene ser det ut til at Håken tracer etter
rettighetsbeskyttet lag (matrikkelen bakgrunnskart): Det er vel ikke
greit i OSM?

Atle: Jeg spurte Kartverket om bruksvilkår for LiDAR-bildene på
hoydedata.no, spesifikt om det finnes en åpen tile-cache eller WMS, og
de svarte da at det kan bli gitt fri tilgang til alle WMS-tjenestene
fra Norge Digitalt i løpet av høsten.

Allerede nå godtar de at hoydedata.no brukes til å lese av koordinater
til kulturminner, forutsatt en skikkelig kildehenvisning. Laserbildene
egner seg godt til å finne gravhauger, kølabonner, store steiner,
hulstier, veier, traktorspor, bekker, grøfting av myrer, flater i
skogen hvor det har vært ryddet innmark, osv.

2016-09-20 13:20 GMT+02:00 Atle Frenvik Sveen <a...@frenviksveen.net>:
> Et annet poeng er jo at dersom disse dataene (FKB-dataene) hadde vært
> åpne hadde det vært en mye mer farbar vei å importere
> bygningsgeometriene (som vektordata) direkte, istedenfor å trace en
> rendra utgave av dem med alle de unøyaktigheter det medfører.
>
> Når det gjelder frislipp av FKB så jeg denne på Twitter nylig:
> https://twitter.com/annesse/status/774113920088891394
>
> -a
>
> --
>   Atle Frenvik Sveen
>   a...@frenviksveen.net
>   45278689
>   atlefren.net
>
> On Tue, Sep 20, 2016, at 01:13 PM, Geir Ove Myhr wrote:
>> Fint med en teknisk beskrivelse av hvordan slikt gjøres, men det er vel
>> fortsatt ikke lov.
>>
>> Fra http://www.kartverket.no/kart/gratis-kartdata/Lisens/:
>>
>> WMS- og cache-tjenestene viser på et visst zoom-nivå (nivå 12-20
>> <http://www.kartverket.no/kart/gratis-kartdata/WMS-tjenester/#zoomnivaer>)
>> data hentet fra Geovekst-samarbeidet
>> <http://www.kartverket.no/geodataarbeid/Geovekst/Om-Geovekst-samarbeidet/>.
>> Dette er data som kan brukes som de er i ulike tjenester på samme
>> premisser
>> som for øvrige data. Disse dataene er imidlertid ikke frigitt slik som
>> de nasjonale kartdataene, og det må innhentes særskilt tillatelse fra
>> Geovekst-partene hvis de skal kopieres eller brukes på annen måte.
>>
>> Jeg regner med dette kom inn etter at jeg etterspurte en avklaring av
>> bruksrettighetene til WMS og cache-tjenestene i 2014:
>>
>> https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2014-May/004517.html
>>
>>
>> On Tue, Sep 20, 2016 at 12:45 PM, Håken Hveem <krbjh...@online.no> wrote:
>>
>> > Last ned og kompiler Tracer2server som beskrevet på :
>> > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Tracer2
>> >
>> > En må bruke  følgende instillinger for bakgrunnslag i JOSM:
>> > https://www.dropbox.com/s/3e5cy1cc39rmaae/Skjermbilde%
>> > 20fra%202016-09-20%2012-35-26.png?dl=0
>> >
>> > For tracer2 serveren skal instillingene være:
>> > https://www.dropbox.com/s/g7gaa5pkeghvrcq/Skjermbilde%
>> > 20fra%202016-09-20%2012-36-24.png?dl=0
>> >
>> > Adressen som skal brukes er altså:
>> >
>> > wms:http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo2?FORMAT=
>> > image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&
>> > LAYERS=fkb_bygningsflate&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={
>> > width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
>> >
>> >
>> > _______________________________________________
>> > kart mailing list
>> > kart@nuug.no
>> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
>> >
>> _______________________________________________
>> kart mailing list
>> kart@nuug.no
>> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart@nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til