Et annet poeng er jo at dersom disse dataene (FKB-dataene) hadde vært
åpne hadde det vært en mye mer farbar vei å importere
bygningsgeometriene (som vektordata) direkte, istedenfor å trace en
rendra utgave av dem med alle de unøyaktigheter det medfører.

Når det gjelder frislipp av FKB så jeg denne på Twitter nylig:
https://twitter.com/annesse/status/774113920088891394

-a

-- 
  Atle Frenvik Sveen
  a...@frenviksveen.net
  45278689
  atlefren.net

On Tue, Sep 20, 2016, at 01:13 PM, Geir Ove Myhr wrote:
> Fint med en teknisk beskrivelse av hvordan slikt gjøres, men det er vel
> fortsatt ikke lov.
> 
> Fra http://www.kartverket.no/kart/gratis-kartdata/Lisens/:
> 
> WMS- og cache-tjenestene viser på et visst zoom-nivå (nivå 12-20
> <http://www.kartverket.no/kart/gratis-kartdata/WMS-tjenester/#zoomnivaer>)
> data hentet fra Geovekst-samarbeidet
> <http://www.kartverket.no/geodataarbeid/Geovekst/Om-Geovekst-samarbeidet/>.
> Dette er data som kan brukes som de er i ulike tjenester på samme
> premisser
> som for øvrige data. Disse dataene er imidlertid ikke frigitt slik som
> de nasjonale kartdataene, og det må innhentes særskilt tillatelse fra
> Geovekst-partene hvis de skal kopieres eller brukes på annen måte.
> 
> Jeg regner med dette kom inn etter at jeg etterspurte en avklaring av
> bruksrettighetene til WMS og cache-tjenestene i 2014:
> 
> https://lists.nuug.no/pipermail/kart/2014-May/004517.html
> 
> 
> On Tue, Sep 20, 2016 at 12:45 PM, Håken Hveem <krbjh...@online.no> wrote:
> 
> > Last ned og kompiler Tracer2server som beskrevet på :
> > http://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Tracer2
> >
> > En må bruke  følgende instillinger for bakgrunnslag i JOSM:
> > https://www.dropbox.com/s/3e5cy1cc39rmaae/Skjermbilde%
> > 20fra%202016-09-20%2012-35-26.png?dl=0
> >
> > For tracer2 serveren skal instillingene være:
> > https://www.dropbox.com/s/g7gaa5pkeghvrcq/Skjermbilde%
> > 20fra%202016-09-20%2012-36-24.png?dl=0
> >
> > Adressen som skal brukes er altså:
> >
> > wms:http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo2?FORMAT=
> > image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&
> > LAYERS=fkb_bygningsflate&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={
> > width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}
> >
> >
> > _______________________________________________
> > kart mailing list
> > kart@nuug.no
> > https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
> >
> _______________________________________________
> kart mailing list
> kart@nuug.no
> https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart
_______________________________________________
kart mailing list
kart@nuug.no
https://lists.nuug.no/mailman/listinfo/kart

Svar til