Boas:
A ver se alguén me pode axudar...
Teño estas opcións de filtro coas traducións correspondentes (supoño que 
algunha tradución non estará ben...)

1
Filter out items matching all of the following
Filtrar os elementos que coincidan con todos os seguintes

2
Filter out items matching any of the following
Filtrar os elementos que coincidan con calquera dos seguintes

3
Filter out items matching none of the following
Filtrar os elementos que difiran con todos os seguintes

4
Filter out items matching not all of the following
Filtra os elementos que difiran con todos os seguintes
ou
Filtra os elementos que non coincidan con todos os seguintes

Supoño que o 3 e 4 non son o mesmo, pero non vexo a diferencia.

Grazas

-- 
Dani
- Lista de correo de Proxecto Trasno - Enviar correo a - proxecto@trasno.gal
- Administrador - administra...@trasno.gal - de - Proxecto Trasno
- Cancelar a subscrición no URL : 
http://trasno.gal/web?confirm_unsubscribe=indeed&m=1462&h=1dbc594c838530b23b26d3ebd10aecfc58f8cbed&sa=2084217324

Reply via email to