Eu concordo coa interpretación de Marcos

3
Filtrar os elementos que coincidan con ningún dos seguintes

Xa que nos construímos con dobre negación, o correcto é

Filtrar os elementos que NON coincidan con ningún dos seguintes


O 17:29 do 6 de abril de 2018, Dani <d...@damufo.com> escribiu:

> Boas:
>
> O caso é que se supón que as catro son distintas pois hai que traducir
> as catro:
>
> 1
> Filter out items matching all of the following
> Filtrar os elementos que coincidan con todos os seguintes
>
> 2
> Filter out items matching any of the following
> Filtrar os elementos que coincidan con calquera dos seguintes
>
> 3
> Filter out items matching none of the following
> Filtrar os elementos que difiran con todos os seguintes
>
> 4
> Filter out items matching not all of the following
> Filtra os elementos que difiran con todos os seguintes
> ou
> Filtra os elementos que non coincidan con todos os segu
>
> Marcos, se non me erro na interpretación da opción 3 estás a engadir un
> «non» que non está na cadea a traducir.
> >  Entendo que a 4 significa filtrar os elementos que non coincidan con
> >  TODOS os seguintes mentres a 3 filtra os elementos que non coincidan con
> >  NINGÚN dos seguintes.
>
> O caso é que teñen que estar as 4 opcións e a min non se me ocorre que
> catro opcións pode haber (seguro que has hai, só que non se me ocorre,
> non o vexo).
>
>
>
> Dani
>
> On 06/04/18 16:59, Marcos Lans wrote:
> > 3
> >> Filter out items matching none of the following
> >> Filtrar os elementos que difiran con todos os seguintes
> >>
> >> 4
> >> Filter out items matching not all of the following
> >> Filtra os elementos que difiran con todos os seguintes
> >
> >   Entendo que a 4 significa filtrar os elementos que non coincidan con
> >   TODOS os seguintes mentres a 3 filtra os elementos que non coincidan
> con
> >   NINGÚN dos seguintes.
> >
> >
> >
> >>
> >>
> >> On 06/04/18 16:39, Dani wrote:
> >>> 3
> >>> Filter out items matching none of the following
> >>> Filtrar os elementos que difiran con todos os seguintes
> >>>
> >>> 4
> >>> Filter out items matching not all of the following
> >>> Filtra os elementos que difiran con todos os seguintes
> >>> ou
> >>> Filtra os elementos que non coincidan con todos os seguintes
> > - Lista de correo de Proxecto Trasno - Enviar correo a -
> proxecto@trasno.gal
> > - Administrador - administra...@trasno.gal - de - Proxecto Trasno
> > - Cancelar a subscrición no URL : http://trasno.gal/web?confirm_
> unsubscribe=indeed&m=1463&h=1811463e74612b0fc07a7879379985
> fbd9ffd563&sa=601921733
> >
> >
>
>
>
>
> - Lista de correo de Proxecto Trasno - Enviar correo a -
> proxecto@trasno.gal
> - Administrador - administra...@trasno.gal - de - Proxecto Trasno
> - Cancelar a subscrición no URL : http://trasno.gal/web?confirm_
> unsubscribe=indeed&m=1465&h=454315927bd59033d6990b4a2ecdef
> 0437226b2b&sa=1333077229
>
>


-- 
Membro do «Grupo de Amigos GNU/Linux de Pontevedra (GALPon)»
http://galpon.org
Membro de «Proxecto Trasno» http://trasno.gal
Co-coordinador do proxecto «GALPon MiniNo» http://minino.galpon.org

- Lista de correo de Proxecto Trasno - Enviar correo a - proxecto@trasno.gal
- Administrador - administra...@trasno.gal - de - Proxecto Trasno
- Cancelar a subscrición no URL : 
http://trasno.gal/web?confirm_unsubscribe=indeed&m=1467&h=a0f92f8a5871ba3859363923ee506e74752b77a2&sa=2014568866

Reply via email to