Boas:

O caso é que se supón que as catro son distintas pois hai que traducir 
as catro:

1
Filter out items matching all of the following
Filtrar os elementos que coincidan con todos os seguintes

2
Filter out items matching any of the following
Filtrar os elementos que coincidan con calquera dos seguintes

3
Filter out items matching none of the following
Filtrar os elementos que difiran con todos os seguintes

4
Filter out items matching not all of the following
Filtra os elementos que difiran con todos os seguintes
ou
Filtra os elementos que non coincidan con todos os segu

Marcos, se non me erro na interpretación da opción 3 estás a engadir un 
«non» que non está na cadea a traducir.
>  Entendo que a 4 significa filtrar os elementos que non coincidan con
>  TODOS os seguintes mentres a 3 filtra os elementos que non coincidan con
>  NINGÚN dos seguintes.

O caso é que teñen que estar as 4 opcións e a min non se me ocorre que 
catro opcións pode haber (seguro que has hai, só que non se me ocorre, 
non o vexo).Dani

On 06/04/18 16:59, Marcos Lans wrote:
> 3
>> Filter out items matching none of the following
>> Filtrar os elementos que difiran con todos os seguintes
>>
>> 4
>> Filter out items matching not all of the following
>> Filtra os elementos que difiran con todos os seguintes
>
>   Entendo que a 4 significa filtrar os elementos que non coincidan con
>   TODOS os seguintes mentres a 3 filtra os elementos que non coincidan con
>   NINGÚN dos seguintes.
>
>
>
>>
>>
>> On 06/04/18 16:39, Dani wrote:
>>> 3
>>> Filter out items matching none of the following
>>> Filtrar os elementos que difiran con todos os seguintes
>>>
>>> 4
>>> Filter out items matching not all of the following
>>> Filtra os elementos que difiran con todos os seguintes
>>> ou
>>> Filtra os elementos que non coincidan con todos os seguintes
> - Lista de correo de Proxecto Trasno - Enviar correo a - proxecto@trasno.gal
> - Administrador - administra...@trasno.gal - de - Proxecto Trasno
> - Cancelar a subscrición no URL : 
> http://trasno.gal/web?confirm_unsubscribe=indeed&m=1463&h=1811463e74612b0fc07a7879379985fbd9ffd563&sa=601921733
>
>
- Lista de correo de Proxecto Trasno - Enviar correo a - proxecto@trasno.gal
- Administrador - administra...@trasno.gal - de - Proxecto Trasno
- Cancelar a subscrición no URL : 
http://trasno.gal/web?confirm_unsubscribe=indeed&m=1465&h=454315927bd59033d6990b4a2ecdef0437226b2b&sa=1333077229

Reply via email to