Boas:

Tendo en conta isto:
https://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/contorno

Debería mudarse o acordo trasno para environment (que indica traducir 
como ambiente)?
-- 
Dani
- Lista de correo de Proxecto Trasno - Enviar correo a - proxecto@trasno.gal
- Administrador - administra...@trasno.gal - de - Proxecto Trasno
- Cancelar a subscrición no URL : 
http://trasno.gal/web?confirm_unsubscribe=indeed&m=1466&h=d46e9522850e89703e43c60b5ba8e56f4b9b6078&sa=260929504

Reply via email to