Ola!

estou realizando xa a revisión de GNOME empregando as novas regras do PoSieve e atopo certos erros/suxestións/cousas-que-non-cadran.

vou pegando aquí as regras cos exemplos que non cadra e nalgúns casos un pequeno comentario meu.

Nalgúns casos a tradución pode ser incorrecta pero aínda que aplique a tradución da regra segue sen cadrar.

Estas regras son as que saquei de revisar 8 ficheiros co que até os 97 que forman o core e os 123 dos extras é previsíbel que envíe máis mensaxes a partires de agora.


----------------------------------------
core/accerciser/po/gl.po:587(#136)
#: ../plugins/validate.ui.h:3
msgid "V_alidate"
msgstr "V_alidar"
[note] rule [id=gnome-gl_valido] ==> valido -> correcto

----------------------------------------
core/accerciser/po/gl.po:595(#138)
#: ../plugins/validate.py:155
msgid "AT-SPI Validator"
msgstr "Validador AT-SPI"
[note] rule [id=gnome-gl_valido] ==> valido -> correcto

----------------------------------------
core/accerciser/po/gl.po:599(#139)
#: ../plugins/validate.py:157
msgid "Validates application accessibility"
msgstr "Valida a accesibilidade dun aplicativo"
[note] rule [id=gnome-gl_valido] ==> valido -> correcto

----------------------------------------
core/accerciser/po/gl.po:618(#143)
#: ../plugins/validate.py:397
msgid "Validating"
msgstr "Validando"
[note] rule [id=gnome-gl_valido] ==> valido -> correcto

----------------------------------------
core/accerciser/po/gl.po:45(#5)
#: ../org.a11y.Accerciser.gschema.xml.in.h:2
msgid "A list of plugins that are disabled by default."
msgstr "Unha lista de engadidos que están desactivados de modo predefinido."
[note] rule [id=gnome-gl_predefinido] ==> predefinido -> predeterminado

Mellorar para que nestes casos sexa "por omisión".

----------------------------------------
core/aisleriot/po/gl.po:1975(#318)
#: ../games/backbone.scm.h:6 ../games/terrace.scm.h:24
msgid "an empty slot on the tableau"
msgstr "un espazo baleiro no taboleiro"
[note] rule [id=clGL-all_tab/separador] ==> tab ou separador -> lapela

----------------------------------------
core/aisleriot/po/gl.po:2312(#394)
#: ../games/freecell.scm.h:2
msgid "The game has no solution. Undo or start again."
msgstr "A partida non ten solución. Desfágaa ou comece de novo."
[note] rule [id=PT-2011_undo] ==> «undo» tradúcese como «desfacer»

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:9806(#1976)
#: ../plugins/language-support-js/js-support-plugin.plugin.in.h:2
msgid "JavaScript Support Plugin"
msgstr "Engadido de compatibilidade de JavaScript"
[note] rule [id=noPT-2011_support] ==> «support» tradúcese como «asistencia técnica», «ser compatíbel con», «admitir», «permitir utilizar», «incluír»

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:319(#57)
#: ../libanjuta/anjuta-plugin.c:331 ../libanjuta/anjuta-plugin-manager.c:2384
msgid "Anjuta Shell"
msgstr "Intérprete de ordes do Anjuta"
[note] rule [id=gnome_shell] ==> shell -> shell ou interprete de ordes

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:582(#109)
#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:503
msgid ""
"You do not seem to have PackageKit installed. PackageKit is required for "
"installing missing packages. Please install \"packagekit-gnome\" package "
"from your distribution, or install the missing packages manually."
msgstr ""
"Semella que non ten o paquete PackageKit instalado. PackageKit requírese "
"para instalar os paquetes que faltan. Instale o paquete \"packagekit-gnome\" "
"para a súa instalación, ou instale os paquetes que faltan de forma manual."
[note] rule [id=gnome-gl_GNOME] ==> gnome->GNOME

Mellorar isto só recomendar GNOME en maiúsculas se está como palabra única e non en conxunto con outra porque pode ser un nome de aplicativo

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:990(#183)
#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:954
#, c-format
msgid "Command exited with status %d"
msgstr "A orde saíu co estado %d"
[note] rule [id=PT-2011_quit] ==> «quit», «exit» tradúcense como «saír»

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:2614(#515)
#: ../plugins/debug-manager/queue.c:516
#, c-format
msgid "Unable to find a debugger plugin supporting a target with %s MIME type"
msgstr ""
"Non é posíbel atopar un engadido do depurador que permita un destino co tipo "
"MIME %s"
[note] rule [id=noPT-2011_support] ==> «support» tradúcese como «asistencia técnica», «ser compatíbel con», «admitir», «permitir utilizar», «incluír»

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:3107(#626)
#: ../plugins/document-manager/plugin.c:183
msgid "_Print Preview"
msgstr "Previsualización de _impresión"
[note]
rule [id=kde_print] ==> print = imprimir, impreso ou mostrar
rule [id=noPT-2010-expression_print preview] ==> «print preview» -> «previsualización da impresión» / «vista previa do impreso»

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:3111(#627)
#: ../plugins/document-manager/plugin.c:184
msgid "Preview the current file in print format"
msgstr "Previsualizar o ficheiro actual en formato de impresión"
[note] rule [id=kde_print] ==> print = imprimir, impreso ou mostrar

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:4258(#876)
#: ../plugins/am-project/am-properties.c:89
msgid "An link to the project web page if provided."
msgstr "Unha ligazón á páxina web do proxecto, se a ten."
[note] rule [id=noPT-2011_provide] ==> «provide» tradúcese como «fornecer» (ou «especificar» ou «dar»)

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:4262(#877)
#: ../plugins/am-project/am-properties.c:95
msgid "Libtool support:"
msgstr "Compatibilidade de libtool:"
[note] rule [id=noPT-2011_support] ==> «support» tradúcese como «asistencia técnica», «ser compatíbel con», «admitir», «permitir utilizar», «incluír»

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:4722(#942)
#: ../plugins/gdb/debugger.c:1482
msgid "Program exited normally\n"
msgstr "O programa saíu con normalidade\n"
[note] rule [id=PT-2011_quit] ==> «quit», «exit» tradúcense como «saír»

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:4793(#955)
#: ../plugins/gdb/debugger.c:2293
msgid "Program terminated\n"
msgstr "O programa finalizou\n"
[note] rule [id=PT-2011_terminat] ==> «terminate» tradúcese como «terminar»

Cando se consensuou isto? É correcto terminar en galego? En calquera caso para aquí non me vale.

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:4802(#957)
#: ../plugins/gdb/debugger.c:2328
#, c-format
msgid "Detaching the process…\n"
msgstr "Desacoplando o proceso…\n"
[note] rule [id=PT-2011_detach] ==> «detach» tradúcese como «desconectar», «desprender»

Aquí o ideal é desacoplouse, creo eu.

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:5174(#1040)
#: ../plugins/git/git-checkout-pane.c:147
msgid "Check Out Files"
msgstr "Extraer os ficheiros (check out)"
[note] rule [id=noPT-2011-check] ==> «check» tradúcese como «comprobar», «revisar» ou «marcar» (e «escoller»)

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:5187(#1043)
#: ../plugins/git/git-commit-pane.c:149
msgid "Please enter the commit author's e-mail address."
msgstr "Introduza o enderezo de correo do remisor."
[note] rule [id=PT-2011_commit] ==> «commit» tradúcese como «remitir»

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:5990(#1225)
#: ../plugins/project-import/plugin.c:368
#: ../plugins/project-import/plugin.c:424
#, c-format
msgid ""
"Couldn't check out the supplied URI \"%s\". The error returned was: \"%s\""
msgstr ""
"Non foi posíbel extraer o URI fornecido \"%s\", e devolveu o seguinte erro: "
"\"%s\""
[note] rule [id=noPT-2011-check] ==> «check» tradúcese como «comprobar», «revisar» ou «marcar» (e «escoller»)

----------------------------------------
core/anjuta/po/gl.po:8466(#1670)
#: ../plugins/subversion/subversion-commit-dialog.c:123
msgid "Subversion: Committing changes to the repository…"
msgstr "Subversion: Remitindo os cambios ao repositorio…"
[note] rule [id=PT-2011_commit] ==> «commit» tradúcese como «remitir»

----------------------------------------
core/atk/po/gl.po:87(#16)
#: ../atk/atkobject.c:81
msgid "check box"
msgstr "caixa de verificación"
[note] rule [id=noPT-2011-check] ==> «check» tradúcese como «comprobar», «revisar» ou «marcar» (e «escoller»)

----------------------------------------
core/atk/po/gl.po:527(#125)
#: ../atk/atkobject.c:572
msgid ""
"Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
"not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
msgstr ""
"Úsase para notificar que se modificou o título da táboa. Esta propiedade non "
"se debe usar. En seu lugar, debe usarse accessible-table-caption-object"
[note]
rule [id=PT-2011-gl_bel] ==> terminación en -bel
rule [id=clGL-all_tab/separador] ==> tab ou separador -> lapela

----------------------------------------
core/yelp-xsl/po/gl.po:125(#12)
#. Default title for a colophon section.
#: yelp-xsl.xml.in:131(msg/msgstr)
msgid "Colophon"
msgstr "Colofón"
[note] rule [id=clGL-all_colar] ==> colar -> (a)pegar

Que é esta regra?
----------------------------------------
core/yelp/po/gl.po:566(#123)
#: ../src/yelp-window.c:1620
msgid "Send a help link to a chat contact:"
msgstr "Enviar unha ligazón de axuda a un contacto do chat:"
[note] rule [id=PT-2011_chat] ==> «chat» tradúcese como «conversa»

Como podemos traducir esta?
----------------------------------------Saúdos
--
Fran Diéguez
http://www.mabishu.com
GPG: 43DD 1B00 035F A764 4986  E695 98BB 6626 A2A4 F9B8
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a