O de Rosseta é doado zanxalo:

    ->Non hai control de calidade (mínimo) : precisariase un sistema de 
permisos 
e usuarios. Logo ao final, personalízase a tradución e estamos no caso no que 
resulta máis doado usar aplicacións de verdade: kbabel, catalogmanager, svn, 
cvs, gtranslator, ferramentas gettext, etc.

    ->Só se traduce Ubuntu: isto é de xuiz de garda (sei que habería que 
sincronizar manualmente co proxecto oficial, pero recoñecéndoo, non é viábel 
cando as cousas van collendo un tamaño como o de KDE, habería que facer o 
traballo dúas veces e resolver conflictos en 2 repositorios)

    
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a