Daniel Muñiz Fontoira escribió:
> Eu teño o dicionario da rag castelan-galego (Ano 2004) e en analizar
> ven como: analizar,estudar
> Claro que estes da RAG... non son moito de fiar.
O VOLGa só recolle a entrada analizar (t) non "analisar" (aínda que si
recolle análise (f)).

Tomás

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a