> Argumentos a favor:
> -Non é obrigado usá-lo.

Entón de poñelo facer unha recomendación sobre un posíbel uso benintencionado 
(moi auxiliar)

> -Foi (e é) usado como ferramenta por algún dos membros.

Tamén segue habendo asasinatos e non se pode recomendar asasinar... 

> -Se non se admite debido a que basea os resultados en traducións
> auxiliares, tampouco debera usarse:
>     a) Os ficheiros po auxiliares en kbabel (para que están entón).

Non sei o que é, de feito non uso todas as opcións de KBabel. Pero KBabel é un 
programa de tradución xeral.

>     b) Tampouco debera usar-se o Castelán como idioma auxiliar, unha
> pesquisa dentro dos ficheiros das palabras "el" e "ejemplo", desvelarán
> como diversos tradutores esqueceron esas palabras dentro do ficheiro
> enviado como resultado "rigoroso".

Haberá, e haberá moitos erros ortográficos e castelanismos, e anglicismos etc. 
Pero non podo esixir a ninguén que non traduza algo co método X se o 
resultado é bó a primeira vista. Mentres o resultado sexa bó a primeira vista 
(e nisto cúlpome de non poder revisar todo o que me mandan) non podo imperar 
a que se use o estilo de tradución meu ou de calquera outro que eu considere 
axeitado. Si podo, pola contra, non recomendar o uso de determinado método se 
na práctica sei que pode causar que certas traducións non sexan correctas 
(non falo de ninguén en concreto, pero vénseme á testa calquera tradutor 
recén chegado que se poña a transliterar do portugués e non revise polo miúdo 
todo o que fai).

A fin de contas, estas cousas resolveríanse se houbese un exercicio de 
revisión completa das traducións, pero mentres non o haxa hai que chegar a un 
convenio e elexir os métodos que fornezan de primeiras unha mellor tradución.


>
> Aliás, foi definido algún sistema de votación para resolver estes casos?
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a