O Xoves, 3 de Agosto de 2006 14:03, Xabi G. Feal escribiu:
> > Argumentos a favor:
> > -Non é obrigado usá-lo.
>
> Entón de poñelo facer unha recomendación sobre un posíbel uso
> benintencionado (moi auxiliar)

Vale, a ver se antes das 15:00 o teño avisado.

>
> > -Foi (e é) usado como ferramenta por algún dos membros.
>
> Tamén segue habendo asasinatos e non se pode recomendar asasinar...

Un contra-exemplo algo extremo.....

> A fin de contas, estas cousas resolveríanse se houbese un exercicio de
> revisión completa das traducións, pero mentres non o haxa hai que chegar a
> un convenio e elexir os métodos que fornezan de primeiras unha mellor
> tradución.

Tempo ao tempo. Na actualidade cun 71-72% de trunk/gui traducido (que se 
quedará nun 70-71% se lle quitamos os 10-14 ficheiros obsoletos que se 
quedaron colados mais o playground, que non vai a stable), non cumpre pasar a 
comer a cabeza coa revisión.
Conteñamos as gañas uns meses, até acadar >80%, entón podemos prantexar-nos 
mandar-me á documentación.

Nota: non remprazar documentación por mer..

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpQD1wdmHUOQ.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a