O Mércores, 2 de Agosto de 2006 21:15, Xabi G. Feal escribiu:
> Primeiro paga a pena debatir, para que perda a opinión favorábel me
> imaxino, se se ha de poñer un transliterador portugués->galego na páxina
> dun grupo de tradución que se supón fai as cousas co rigor que esixen os
> proxectos grandes: traducir ao galego dende a versión orixinal.

Argumentos a favor:
-Non é obrigado usá-lo.
-Foi (e é) usado como ferramenta por algún dos membros.
-Se non se admite debido a que basea os resultados en traducións auxiliares, 
tampouco debera usarse:
    a) Os ficheiros po auxiliares en kbabel (para que están entón).
    b) Tampouco debera usar-se o Castelán como idioma auxiliar, unha pesquisa 
dentro dos ficheiros das palabras "el" e "ejemplo", desvelarán como diversos 
tradutores esqueceron esas palabras dentro do ficheiro enviado como 
resultado "rigoroso".

Aliás, foi definido algún sistema de votación para resolver estes casos?

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpENXcyhX0Cs.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a