Pois nada, que me acabo de rexistrar na páxina de trasno.
Na mensaxe onde se envia o contrasinal di:
Estos son os datos de usuario para [...]

Non debera dicer: Estes son ...
?
-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpaCGSfX0AoT.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a