A resposta váleme aínda que non a comparto, xa que os que non saben de informatica leran proxy e non se enterarán de nada cousa que se lesen servidor mandatario diríalle mais. De todos modos o dito, "acepto polbo como animal de compaña".

Saudos
dmunhiz


Leandro Regueiro escribió:
On 8/10/06, Daniel Muñiz Fontoira <dmun...@gmail.com> wrote:

Refirome a que ¿cal é o motivo de que sexa mais axeitado "proxy" (a min non
me dí nada) que "servidor mandatario"?
 Saudos
 dmunhiz

E por que non? Todo o mundo usa a palabra proxy (ainda que non lle
diga nada) e supoño que case ninguén servidor mandatario. Por iso é
máis axeitado un có outro.

Ata logo,
               Leandro Regueiro
------------------------------------------------------------------------

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a