O Mércores, 9 de Agosto de 2006 10:51, Jacobo Tarrio escribiu:
> El miércoles,  9 de agosto de 2006 a las 09:44:09 +0200, Leandro Regueiro 
escribía:
> > ligazóns = "ligazóns da we (ou preme ControlCmd mentres preme" en vez
>
>  ¿Aparece "ControlCmd" no canto de "Control" no Mac?

No teclado Mac aparecen as teclas: Ctrl; Alt/Opt ; Command/Apple , a ambos os 
dous lados da barra espaciadora.
Polo xeral, no canto de escreber Cmd, na documentación de apple emprega-se o 
símbolo que aparece na tecla, que ven sendo un # non inclinado onde os brazos 
forman lazos co seguinte, de maneira que é un único trazo.

Nota: A tecla comando rempraza a funcionalidade da tecla control no sistema 
operativo OS X, ainda que as dúas están presentes.

-- 
Best Regards
MV

Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpuZPPWDGryv.pgp
Description: PGP signature

_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a