Os ficheiros adxuntos de Marce non son doados de entender, con tanto 
flashback. Algo captei, pero non moito. ¡Falades demasiado!

No caso de quedar un día para falar, non fagades perder o tempo como na 
reunión de Mancomun de agosto ou setembro do ano pasado. Se se vai falar 
supoño que será para ser positivos e consecuentes co dito.

Responderlle a