Acabo de sorter un interesante intercambio de correos con Suso Baleato, o 
mesmo que moveu a criazón da lista de correo de Debian-gl. Adxunto un arquivo 
co intercambio de correos, tomado tal cual do meu cartafol de correo en 
KMail.
SUprimín o seu número de teléfono, así como un parágrafo do penúltimo correo, 
e parte do parágrafo onde se me pide "non-disclosure", e as repeticións das 
partes suprimidas, para manter na medida do posíbel a súa petición de 
discreción. 

Resumo de que vai a cousa: Teo (un dos profesores que fan Galinux, unha live 
baseada en slax), púxose en contacto para iso de dar as grazas polo de 
traducir, e nunha desas, comentou algunha cousa máis. (creo que o arquivo 
comeza aquí)
Nisto, por un erro ao ler, pensei que Baleato comezara un novo proxecto de 
tradución.
Resolta a confusión, cando pensaba eu que a conversa rematara, pois 
continuamos, principalmente co tema de por que me --nótese o pronome 
persoal-- parecía pouco correcta a actuación de mancomún e a xunta por 
extensión, e como me --nótese de novo o pronome persoal-- parece que debería 
terse levado a cousa, así como de distros, etc.

Non é que me crea todo o que dí, pero paréceme que má intención non ten.

No penúltimo correo, antes de darmos por rematada a conversa, quedamos un 
pouco en ter unha reunión un día destes, por suposto sen concretar nada.

Vai un café en Santiago?

[OT]: Mira tú en que me entreteño no canto de poñerme a traballar...

-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: conversa_con_SusoBaleato_e_Teo.tar.gz
Description: application/tgz

Attachment: pgpI95v3lAH2D.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a