On 5/4/07, mvillarino <mvillar...@gmail.com> wrote:
O Venres, 4 de Maio de 2007 10:09, Leandro Regueiro escribiu:
> Ola a todos,
> onte puxenme a traducir a documentación de Realtimebattle e cando
> levaba un pouco traducido deume por facer a conversión de formato a
> html para ver como quedaba. Resulta que non se pode usar o idioma
> galego e os tiles non aparecian como debian. Probei poñendo como
> idioma o castelán pero o problema persistia.
>
> ¿Alguén de vós tivo experiencia con linuxdoc ou sistemas semellantes
> como creo que son docbook ou debiandoc e me pode aconsellar?
>
Descoñezo de que vai iso do linuxdoc, mais talvez a experiencia que temos co
docbook poda serche de utilidade.

Hai varias cousas a ter en conta co docbook, a primeira é que a infraestrutura
de conversión precisa dunha serie de ficheiros, que son os que indican cal é
a tradución das cousas como <title> ou <chapter> ao galego. Nos ficheiros
precisos están en docbook.sourceforge.net, mais non na galla estábel do
repositório, aínda están en trunk.
Posibelmente o nome do idioma aínda estexa como "Gallegan" no canto
de "Galician".
No caso de kde, deben porse onde estexa intalado kdesgmltools.

Supoño que linuxdoc usa ficheiros polo estilo. O principal problema é
que hai que especificarlle o idioma e non acepta idiomas fóra dos que
especifica o programa.

Posibelmente haxa cousas que non sexan correctas, dado que os ficheiros foron
feitos a toda presa para poder obter algo da documentación de kde
completamente en galego. A dicer verdade, porque me incordiaban os "Chapter
1: Introduizón ao uso de kmymoney" na documentación do programa dos meus
amores.

Outra, non pouco importante a codificación que se declara no cabezallo do(s)
ficheiro(s) resultante(s): se mal non recordo debe ser posto como iso-8859-1
no canto de utf-8, ou ao revés (non o sei porque ao compilar a documentación
do kmm, é aplicada a orden "sed" automaticamente), e na medida do posíbel
deben usarse entidades (&ntilde; no cando de escreber directamente ñ), mais
isto depende do sistema que usases.
Lembro (creo) que isto foi así no caso do kmymoney, no que non usei xml2po e
piquei os ficheiros docbook a pelo, pero no caso dos ficheiros po da
documentación de kde, usei o kbabel e a documentación (a que compila, <g><g>)
é xerada correctamente, iirc. Descoñezo se o conxunto de guións xml2po;
po2xml ou os seus wrappers (no cartafol scripts do repositorio l10n en kde),
fan algún proceso adicional intencionadamente.

Hei probar o da codificación, a ver que resultados me da.

Moitas gracias,
            Leandro Regueiro

Responderlle a