Si, xa sei que na mormativa da RALG é "icona", non ícone, pero xa me 
coñecedes, son unha persoa vergoñenta e certas cousas póñenme como un ruibén, 
polo que prefiro usar a forma "Ícone". Outros mudaron o nome dunha letra por 
un motivo semellante, non?

A ver, estaba cun editor visual de expresións regulares, e atopeime 
con "greedy matching".
Non teño a máis mínima idea do que é e non dou atopada unha definición ou algo 
en google. Podedes pasarme algo de información?

Nota: "greed" é algo así como "glutonaría" ou "cobiza", e "greedy" o adxectivo 
que se deriva del. Até agora foi traducido como "voraz" ou "esixente", no 
primeiro caso, ao ser o significado xeral, non creo que page a pena engadilo 
no glosario, pero teño que verificar a segunda opción.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpW6eusDpeb1.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a