O Venres, 15 de Febreiro de 2008, Miguel Branco escribiu:
On Monday, 18 de February de 2008, you wrote:
> Eu supoño que non cambiarei e hei de adicarme case en exclusiva a Koffice.
> Con que eu ande niso contade seguro. Inda que poida que lle meta man á PIM
> pero nese caso hei de avisar antes.

Vale, non entrarei en koffice E deixarei pim tamén por agora.
Polo que se refire ás versións, houbo na lista kde-i18n unha discusión aló 
atrás respeito deste temas, pero non lembro como acabou a cousa. 
Perguntareille antes a aacid a ver de onde se obteñen os pot de 4.1

> PD. eu xa vivo habitualmente no 4.0.x e a tradución ó galego, onde a hai,
> está bastante ben. Congratulations pra todos. Só mencionar que no Konqueror
> é un pouco confuso ver 'páxina' e 'fiestra' cando se refiren
> respectivamente a 'pestana' e 'ventá/fiestra...'.
O de "tab"->páxina foi cousa miña, mais non recordo teño usado 
para "window"/"dialog".
O motivo desta escolla é que ven moi á mao para os diálogos de configuración, 
nos que a protuberancia pola que se escolle unha "tab" non está na forma 
típica (como en konqueror/firefox/ie7/safari), senón nun caixón ao lado, sen 
conexón física (ver kontact/kmymoney). Programaticamente non 
son "tabwidgets", como se lles chama no designer, pero funcionalmente son moi 
semellantes e así mataba dous paxaros dun tiro.
Porén, claro, ao referirse á "tab" como "Páxina", cando hai que falar da "tab" 
e do seu contido, e ambas as cousas son páxinas, como nun navegador, pois 
enfollónase a cousa.

Persoalmente, a opción tab->"separador" non me gosta, prefiro reservar esa 
verba para unhas barras horiz/vert que separan áreas dentro da área de 
traballo dunha fiestra, e que se poden arrastrar (muda o rato a un par de 
barras verticais cunhas frechas en sentidos opostos apontando ao exterior ao 
porse por riba deles.

Estou por usar a opción de IE: ficha.

-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a