Pois nunha situación normal poría ambas as dúas como "inverter", mais
resulta que en okteta teño dúas mensaxes: "INVERT data" e "REVERT
data" e non son o mesmo.
Se non me equivoco, unha converte 01011 010101 en 10100 101010 e a
outra en 010110 01011 (por confirmar).
Suxestións?

Responderlle a