Pois invert coma inverter e revert coma revertir, se mal non lembro.

Ata logo,
         Leandro Regueiro

2008/4/21 mvillarino <mvillar...@gmail.com>:
> O Luns, 21 de Abril de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
>
> > No referente ó contexto do Inkscape, revert é volver a un estado
> > anterior do ficheiro no que traballas, invert é darlle a volta a unha
> > figura ou algo que teñas seleccionado no lenzo (non lembro se o
> > espella de lado a lado ou de enriba a abaixo).
> E como o traduciche?
>
>
> > Por certo, é suxestións e non suxerencias?
> Pois si.
>
>
> --
> Best regards
> MV
>

Responderlle a