Em Segunda, 5 de Maio de 2008, o mvillarino escreveu:
> Olá,
> pois vale, teño a pelota no meu tellado. 

Como se pode ver por esta enquisa non o vas facer mal de todo, ou dito doutro 
xeito, non foi mala escolla.

> A ver, que me lío:
>
> 1.-Que é trasno?
Um grupo de tradutores de SL ao galego, que se comunican mediante unha lista 
de correos, e unha wiki.

> 2.-Que fai que defina a alguén como "trasnego" (membro de trasno)?
Está subscrito a lista de correo, participa nela e traduce SL ao galego.

> 3.-Como escolle en que colaborar?
Eu traduzo o LyX, porque é o mellor procesador de textos do mundo mundial, e 
quero usá-lo en galego. Elaborei tamén alguns dicionários para correctores 
ortográficos, para poder usá-los.

> 4.-De onde saca o tempo para colaborar?
??

> 5.-Que organización segue naquelo onde colabora?
> 5'.-Como está organizado trasno?
Pouco, mais chega.

> 6.-Que partes da web de trasno lle resultan de utilidade?
Reformulo a pergunta. Que partes da web teñen mais utilidade?
Para min a maior utilidade da web é publicitar a existéncia do trasno, e como 
se pode facer para unir-se ao choio.

> 7.-De que carece trasno?
De xente.

> 8.-Como se meteu nisto da tradución?
Porque gosto de resultados. Estava farto das queixas, de que se non habia 
Güindows en galego, que se estamos discriminados, etc. O bon do software 
libre é que te dá a liberdade de facer ti mesmo as cousas, non tes que pedir 
permiso.

> 9.-Como é que segue nisto?
Con tranquilidade.

> 10.-Como sería o seu "proxecto de proxectos" ideal?
??
>
> Máis nada, vémonos o sábado,

Chauzinho
Ramon

Responderlle a